Tööle Kaasa

21. veebruaril 2024 avavad tööandjad taas uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Õpilasele

Õpilane saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast. Ta näeb mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus, ning saab aru miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Tööandjale

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Lapsevanemale

Lapsevanem saab algatuses osaledes konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avab lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aitab lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

 

Registreeru juba täna!

Tööandjana Koolina

Juhendid

Koolile

“Tööle kaasa!” on ettevõtte külastusele ja töövarjule sarnane praktiline õppepäev oma vanema töökohas. Õppepäeva õnnestumisele aitab kaasa tõhus planeerimine. Osalemine tuleb registreerida, õpetajate vahel koordineerida, õpilased ning lapsevanemad ette valmistada.

Lae alla juhend koolile

Lae alla juhend koolile (vene k.)

Tööandjale

Algatusega on võimalik liituda kahel moel. On võimalik liituda koolipoolsel initsiatiivil, kus õppepäeva korraldatakse koolis kogu klassile. Kuid on ka võimalik liituda tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab „Tööle kaasa!“ päeva oma töötajate lastele, sel juhul tuleks registreeruda ettevõttel.

Lae alla juhend tööandjale

Lae alla juhend tööandjale (vene k.)

Kajastused