15
Feb

Tööle kaasa!

Üle Eesti

Kutsume kõiki ettevõtjaid, koole, õpilasi ja lapsevanemaid võtma osa algatusest „Tööle kaasa!”.
Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril 2021 avavad taas Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate tööga ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.
Tulenevalt praegustest riskidest palume kõigil osalejatel järgida kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja olla valmis korraldama üritust virtuaalselt. www.toolekaasa.ee lehelt leiavad tööandjaid mitmeid ideid, kuidas kõike distantsilt korraldada.
Kasu õpilasele, lapsele, noorele
• saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast,
• näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond,
töö sisu ja selle väärtus,
• saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.
Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada
järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik
ettevõte.
Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga
koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista,
mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.
Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis praktilisel moel
rikastab karjääriõpet.
Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele. Soovi
korral võib aga kooli või tööandja algatusel kaasata ka noorema või vanema vanuseastme
õpilasi.
Kui Sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks
www.töölekaasa.ee.
Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partneriteks Haridus- ja
Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, Haridus-ja Noorteamet ja Eesti Kärjäärinõustajate
Ühing.

Seotud uudised