17. Feb

21. Feb

Tööle kaasa!

Üle Eesti

Kutsume tööandjaid, lapsevanemaid ja koole liituma algatusega „Tööle kaasa!“!

Algatuse idee seisneb selles, et 17.−21. veebruaril  avavad tööandjad uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Eelmisel osales algatuses ligi 200 kooli, 900 tööandjat, kes kaasasid kokku 3300 õpilast.

Milline on algatuses osalemise kasu?

  • Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte;
  • Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.
  • Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
  • Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet;

 

Algatusega liitumiseks on kaks võimalust:

  1. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele.
  2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Kui sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks siit www.töölekaasa.ee.

 

Algatust „Tööle kaasa!” korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga.

Seotud uudised