21
Sep

Õpilasfirma ja minifirma programmi metoodiline koolitus juhendajatele

9/3/18 09:30 TÜ Narva kolledž, Raekoja plats 2, Narva

Koolituse sihtrühmaks on õpet läbiviivad spetsialistid, sh õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi eesmärgiga arendada õppijate ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust ennekõike gümnaasiumis ja põhikooli kolmandas astmes ning kutsehariduses.

Koolituse eesmärk on valmistada ette JA Eesti ettevõtlusõppe programmide “Õpilasfirma” ja “Minifirma” juhendajaid ning seeläbi toetada õpetajaid ja koole riiklikku õppekava valikaine “Ettevõtlusõpe” ainekava rakendamisel ning ettevõtliku inimese kujundamisel.

Koolituse teemad:

 • JA Eesti majandus- ja ettevõtlusõppe programmide tutvustus.
 • Õpilasfirma ja minifirma programmi koht riiklikus õppekavas. Juhendaja roll.
 • Õpilasfirma ja minifirma idee ja eesmärgid (Õpilasfirma moodustamise põhietapid. Äriidee leidmine.
 • Töö rühmades. Toote või teenuse valik. Kapitalivajaduse määramine. Meeskond. Liidrite valik ja tööjaotus. Asutamisdokumendid ja õpilasfirma registreerimine JA Eestis. Minifirma programmi erinevused õpilasfirmast).
 • Õpilasfirma äriplaan. Canvase mudel.
 • Tootmine ja teenuse osutamine.
 • Õpilasfirma tegutsemine.
 • Esimesed raamatupidamiskanded.
 • Turundus ja reklaam.
 • Õpilasfirma kui praktiline töö ja minifirma kui loovtöö.
 • Õpilasfirma programmi mõju.

Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised

Esimest korda selgus Eesti parim minifirma – põhikooli õpilasfirma

24. aprill 2015

Aprillis korraldas Junior Achievement Eesti koos EBS Gümnaasiumiga esimest korda minifirmade võistluse. Minifirma on õpilasfirmale sarnane praktiline ettevõtlusõppeprogramm, mis on erinevalt õpilasfirmast suunatud põhikooli 7.-9. klassile, Programm on…

Eesti parim minifirma 2017 on MF Puujuurikas Põlva Koolist

26. aprill 2017

3. aprillil võistlesid piirlinnas Valgas Eesti parimad minifirmad, et valida neist omakorda välja aasta kõige edukamad. JA Eesti minifirma programm on üle-Eesti tuntud õpilasfirma programmi väike vend ning suunatud…