3
Apr

Mentorluse meistriklass kogemustega ärimentoritele

EBS, Tallinnas (Lauteri 3, ruum 405).

Hea ettevõtja!

 • Kas soovite panustada Eesti ettevõtluse arengusse koostöös kõrgkoolide ja koolidega?
 • Kas Teile meeldib oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi jagada ning noori inspireerida?
 • Teil on juba mõningane mentorluse kogemus õpilastiimide juhendamisel ning soovite end valdkonnas täiendada?

Kui vastasite jah, olete oodatud koolitusele, mis annab tegutsevatele või alustavale mentorile praktilisi oskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.
Mentor aitab õppurite meeskondi läbi oma ettevõtluskogemuse ja praktikate. Mentor on noortele inspiratsiooni allikaks, väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja ning proaktiivne suhtleja. Koolituse läbinuna peaksite olema valmis osalema õpilas- ja üliõpilastiimide mentorina.
Kursus on praktiline, see on pigem treening kui teoreetiline koolitus. Osalejad saavad omandatud teadmisi ja tööriistu kohe praktiliste ülesannete kaudu järele proovida. Osalejad saavad ja annavad palju tagasisidet.

Koolitus toimub EBSis, Tallinnas (Lauteri 3, ruum 405).

 • 3. aprillil 2017, kell 9:00-17:00

Käsitletavad põhiteemad:

 • mentori poolt loodav väärtus, hea mentorlus ja halb mentorlus
 • protsessimentorlus ja teemamentorlus, erinevused ja sarnasused
 • ühene arusaam mentordatava ärist, selle komponentidest ja toimimise loogikast, kuidas selleni efektiivselt jõuda, praktilised tööriistad ja praktilised harjutused.
 • mentorluse temaatika kalibreerimine, millise ärikomponendiga seoses loob mentor suurimat väärtust, näited ja praktilised harjutused
 • teadmiste ja kogemuste üleandmine mentorilt mentiile, näited ja praktilised harjutused
 • individuaalse stiili olulisus, näited, enesereflektsioon

Tegemist on praktikult-praktikule koolitusega. Teooria antakse edasi läbi paljude praktiliste näidete, mis on nii startuppide kui juba tegutsevate firmade kohta, nii Eestist kui välismaalt, õpilasfirmadest kui ka Ajujahi meeskondadest, startup ettevõtete kiirenditest ja inkubaatoritest. Osalejad omandavad tööriistade kasutamise oskuse.

Õpiväljundid:

 • osaleja saab aru milline on mentori poolt loodav väärtus
 • osaleja saab aru mis on protsessimentorlus ja teemamentorlus
 • osaleja oskab kasutada tööriistu saamaks aru mentordatava ärist, selle komponentidest ja toimimise loogikast
 • osaleja oskab mentorluse temaatikat kalibreerida

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised