30
Oct

Mentorluse meistriklass kogemustega ärimentoritele

EBS, Tallinnas (Lauteri 3, ruum 405)

Käsitletavad põhiteemad:

  • mentori poolt loodav väärtus, hea mentorlus ja halb mentorlus
  • protsessimentorlus ja teemamentorlus, erinevused ja sarnasused
  • ühene arusaam mentordatava ärist, selle komponentidest ja toimimise loogikast, kuidas selleni efektiivselt jõuda, praktilised tööriistad ja praktilised harjutused.
  • mentorluse temaatika kalibreerimine, millise ärikomponendiga seoses loob mentor suurimat väärtust, näited ja praktilised harjutused
  • teadmiste ja kogemuste üleandmine mentorilt mentiile, näited ja praktilised harjutused
  • individuaalse stiili olulisus, näited, enesereflektsioon

Tegemist on praktikult-praktikule koolitusega. Teooria antakse edasi läbi paljude praktiliste näidete, mis on nii startuppide kui juba tegutsevate firmade kohta, nii Eestist kui välismaalt, õpilasfirmadest kui ka Ajujahi meeskondadest, startup ettevõtete kiirenditest ja inkubaatoritest. Osalejad omandavad tööriistade kasutamise oskuse.

Koolitusel osalemine on ettevõtjatele tasuta!
Iga ettevõtja täidab mentorikaardi ja peab olema valmis osalema tulevikus õpilaste-üliõpilastele mentorina.

Koolitus toimub ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe programmi raames ja selle läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Seotud uudised