26. Oct

26. Sep

Mentorluse koolitus ettevõtjatele

9/3/18 09:00 EBS ruum 304, Lauteri 3, Tallinn

Kas soovite panustada Eesti ettevõtluse arengusse koostöös kõrgkoolide ja koolidega?

Kas Teile meeldib oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi jagada ning noori inspireerida?

Olete varem töötanud noortega või Teil on plaan tulevikus olla õpilastele, tudengitele ärimentoriks?

Kui vastasite jah, olete oodatud koolitusele, mis annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina. Ettevõtlusmentori eesmärgiks on meeskondade õppimise ja arengu toetamine äriidee väljatöötamisel ja arendamisel.

Mentor aitab õppurite meeskondi läbi oma ettevõtluskogemuse ja praktikate. Mentor on noortele inspiratsiooni allikaks, väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja ning proaktiivne suhtleja.

Koolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid:

  • Mentori roll, ülesanded ja koostöövormid.
  • Osterwalderi mudeli tutvustamine.
  • Ettevõtja kogemus mentorina. Tähtsad küsimused, millele peab oskama ettevõtlusmentor vastata.
  • Parimate praktikate jagamine.

Mentorkoolitusel osalemine on sihtgruppi kuuluvatele osalejatele tasuta!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtjad ja praktilist ärikogemust omavad mentorid, aga ka õpilastiimide juhendajad üld-, kesk-, kutse või kõrgkooli astmel ning inimesed kes viivad läbi ettevõtlusõpet.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised