9. Jun

31. Aug

Koolitus “Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes”

3/31/16 10:00 Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud kutse- ja kõrghariduse ettevõtlusõpetajad ja
-õppejõud.

Toimumisaeg: 09.06. – 31.08.2016
Eesmärk: Tutvustada ja kasutada erinevaid tehnoloogilisi ( ja sellega sobivaid metoodilisi) võimalusi õpetöö huvitavamaks ja kaasavamaks läbiviimiseks (sh esitlus, rühmatöö, testimine, ja tagasisidestamine).
Teemad:

– Koolitaja kompetentsid (esinemis- ja esitlusoskus, koolitusmeetodite sh sobivate aktiivõppemeetodite valik ja valdamine, auditooriumi ehk õppurite kaasamine, selleks sobivate kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kasutamine);
– Grupi psühholoogilise arengu suunamine (grupi psühholoogilised arengufaasid, grupi soojendamine, tutvumisharjutused, grupi ootuste väljaselgitamine, tagasiside grupile ja koolitaja enesereflektsioon ning selleks sobivad sotsiaalse tarkara võimalused).

Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
Lektor: Merike Saar ja Marge Kusmin
Kontakt: Katrin Arvola, 56653628, katrin.arvola@ttu.ee
Registreerumise tähtaeg: 26.05.2016
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5 (vaata asukohta kaardilt)
09.06.2016
10:00 – 11:30 Sissejuhatus (täiskasvanud õppija). Tutvumine (jääpurustajad), koolituse õpiväljundid, osalejate ootused (sõnapilv, grupitöö)
Ruum: U06-401
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 Reflekteerimine (grupi kujunemine). Koolitaja kompetentsid (eneseanalüüs nutivahendiga), tulemuste kuvamine (radardiagramm), isiklike eesmärkide püstitamine (sotsiaalne tarkvara), valdavad õppemeetodid (grupitöö).
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
13:15 – 13:45 lõunapaus
13:45 – 15:15 Demonstratsioon (21. saj. klassiruum). Ümberpööratud klassiruumi võimalused (demonstratsioon, test nutivahendiga), dokumendikaamera võimaluste demo, esitluste animeerimine (töö arvutiga)
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
15:15 – 15:30 kohvipaus
15:30 – 17:00 Hindamine. Testimine (nutiseadmeid kasutades) ja tagasiside (küsitlused)
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
31.08.2016
10:00 – 11:30 Sissejuhatus (IT vahendid ja meetodid). Jääpurustajad, IT vahendite mõistlik kasutamine ning eesmärgist lähtuv metoodika (video, arutelu), kogemuste vahetamine (rühmatöö)
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 Demonstratsioon (IT vahendid ja testid). Testiküsimuste lisamine videole; nutiseadmes kasutatava testi ja küsitluse koostamine (arvutis)
Lektor: Merike Saar ja Marge Kusmin
13:15 – 13:45 lõunapaus
13:45 – 15:15 Demonstratsioon (esinemisoskus). Osalejad demonsrtreerivad ühte uut meetodit või vahendit mida soovivad oma töös rakendada, kollegiaalne tagasiside.
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
15:15 – 15:30 kohvipaus
15:30 – 17:00 Demonstratsioon jätkub (esitlusoskus). Reflekteerimine (grupi dünaamika, isiklike koolituseesmärkide saavutamine), Tagasiside koolitusele
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised