9. Jun

31. Aug

Koolitus “Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes”

3/31/16 10:00 Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud kutse- ja kõrghariduse ettevõtlusõpetajad ja
-õppejõud.

Toimumisaeg: 09.06. – 31.08.2016
Eesmärk: Tutvustada ja kasutada erinevaid tehnoloogilisi ( ja sellega sobivaid metoodilisi) võimalusi õpetöö huvitavamaks ja kaasavamaks läbiviimiseks (sh esitlus, rühmatöö, testimine, ja tagasisidestamine).
Teemad:

– Koolitaja kompetentsid (esinemis- ja esitlusoskus, koolitusmeetodite sh sobivate aktiivõppemeetodite valik ja valdamine, auditooriumi ehk õppurite kaasamine, selleks sobivate kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kasutamine);
– Grupi psühholoogilise arengu suunamine (grupi psühholoogilised arengufaasid, grupi soojendamine, tutvumisharjutused, grupi ootuste väljaselgitamine, tagasiside grupile ja koolitaja enesereflektsioon ning selleks sobivad sotsiaalse tarkara võimalused).

Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist tundi
Lektor: Merike Saar ja Marge Kusmin
Kontakt: Katrin Arvola, 56653628, katrin.arvola@ttu.ee
Registreerumise tähtaeg: 26.05.2016
Ajakava:
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5 (vaata asukohta kaardilt)
09.06.2016
10:00 – 11:30 Sissejuhatus (täiskasvanud õppija). Tutvumine (jääpurustajad), koolituse õpiväljundid, osalejate ootused (sõnapilv, grupitöö)
Ruum: U06-401
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 Reflekteerimine (grupi kujunemine). Koolitaja kompetentsid (eneseanalüüs nutivahendiga), tulemuste kuvamine (radardiagramm), isiklike eesmärkide püstitamine (sotsiaalne tarkvara), valdavad õppemeetodid (grupitöö).
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
13:15 – 13:45 lõunapaus
13:45 – 15:15 Demonstratsioon (21. saj. klassiruum). Ümberpööratud klassiruumi võimalused (demonstratsioon, test nutivahendiga), dokumendikaamera võimaluste demo, esitluste animeerimine (töö arvutiga)
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
15:15 – 15:30 kohvipaus
15:30 – 17:00 Hindamine. Testimine (nutiseadmeid kasutades) ja tagasiside (küsitlused)
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
31.08.2016
10:00 – 11:30 Sissejuhatus (IT vahendid ja meetodid). Jääpurustajad, IT vahendite mõistlik kasutamine ning eesmärgist lähtuv metoodika (video, arutelu), kogemuste vahetamine (rühmatöö)
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 Demonstratsioon (IT vahendid ja testid). Testiküsimuste lisamine videole; nutiseadmes kasutatava testi ja küsitluse koostamine (arvutis)
Lektor: Merike Saar ja Marge Kusmin
13:15 – 13:45 lõunapaus
13:45 – 15:15 Demonstratsioon (esinemisoskus). Osalejad demonsrtreerivad ühte uut meetodit või vahendit mida soovivad oma töös rakendada, kollegiaalne tagasiside.
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin
15:15 – 15:30 kohvipaus
15:30 – 17:00 Demonstratsioon jätkub (esitlusoskus). Reflekteerimine (grupi dünaamika, isiklike koolituseesmärkide saavutamine), Tagasiside koolitusele
Lektor: Merike Saar, Marge Kusmin

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised

Töötoad leidmaks ideid uute ametite tutvustamiseks

24. March 2016

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noortele 1) tervise, 2) masina– ja metallitööstuse ning 3) metsa– japuidutööstuse valdkondade ameteid tutvustavate simulatsioonide tarbeks ideid genereerima. MIKS? Töömaailmas on tekkimas järjest juurde…

Tartu Ülikool hakkab ettevõtlusõppes kasutama videoloenguid

14. October 2013

Tartu ülikool hakkab ettevõtlusõppes kasutama oma õppejõudude videoloenguid, kus õppejõud räägivad alustava ettevõtja jaoks olulistel teemadel. Videoloengute kasutamine TÜ õppetöös on uudne meetod, mis üheskoos seminaridega loob tervikliku…