23
May

Koolitus “Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes”

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud üld- ja kutsehariduse õpetajad, kes viivad läbi ettevõtlusõpet (juhendajad/õppejõud).

Toimumise aeg: 16.05.2016 – 23.05.2016

Eesmärk:  arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, toetamaks tehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel ning arendada oskusi, kuidas rakendada erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu ettevõtlusõppes.
Toimumise koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-410

Maht: 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)
Koolitajad: Mart Laanpere, PhD, TLÜ DTI vanemteadur, Terje Väljataga, PhD, TLÜ DTI vanemteadur, Birgy Lorenz, TLÜ DTI doktorant, Harri Tallinn, MA, CPD OÜ projektijuht/partner, saate Ajujaht tiimijuht

Täiendav info: Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee

Sisu: I Digitaalne õppevara ja veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes.
Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga Tehnoloogia js innovatsioon: õppekava, näited elust.
Veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes. Rühmade moodustamine, innovatsiooniprojekti teema valik, projekti veebikeskkonna sisseseadmine
Digitaalse õppevara leidmine ja kureerimine ettevõtlusõppe kontekstis. Innovatsooniprojekti jaoks digiõppevara kogumine ja loomine.
Nutiseadmete ja sotsiaalmeedia kasutamine ettevõtlusõppes. Mängupõhiste ja uurimuslike ülesannete koostamine innovatsiooniprojekti jaoks.

II Prototüüpimise seminar / hackathon.
Mis on prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon.
Prototüüpide faas 1, 2. Rühmatööde esitlused.
Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine.
Kodutöö: andmete kogumine ja materjalide koostamine rühmatöö-projekti tarvis.
Õpiväljundid: koolitusel osalenud teab, kuidas kirjeldada riikliku õppekava nõudeid ettevõtlusõppele ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisele üldhariduskoolis; teab, kuidas kavandada õpistsenaariumid, milles ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine on lõimitud läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” õpetamisega põhikoolis või gümnaasiumis; oskab rakendada veebipõhist õpikeskkonda ja nutiseadmeid ning prototüüpimise metoodikat ettevõtlusõppes; teostab enesehinnangu õpetaja digipädevuste mudelist lähtudes.

Õpikeskkond: Kontaktpäevad toimuvad TLÜ HIK avatud seminariruumis T-410, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud. Kontaktpäevade vahelisel perioodil jätkub koolitus veebipõhises õpikeskkonnas Eliademy, kus paikenvad õppematerjalid ja mille kaudu on võimalik esitada nii individuaalsed kodutööd kui ka rühmatööde tulemused.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus, vähemalt 5-aastane digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised