23
Mar

Koolitus: Rollimängul põhinev ettevõtlusmäng (Ettevõtlusküla)

Tartu, Narva mnt 3

Koolitus on suunatud  õpetajatele ja õppejõududele, kes viivad läbi või on valmis läbi viima ettevõtlusõpet.

Koolituse eesmärgiks on tutvustada ettevõtlusõppe alast mängu, kui ühte õppemeetodit, mis arendab õppijate ettevõtlikkust ja ettevõtlusõppe alaseid pädevusi.

Täiendusõppe kursuse läbinu:
– oskab läbi mängu näha ja luua vajadusi ning võimalusi ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamiseks ja lõimimiseks;
– mõistab ja analüüsib juhendamise rolli õppurite suunamisel ettevõtlikkusele;
– näeb ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise ning aine vahelisi seoseid, oskab neid analüüsida ja teadlikult õppetöös kasutada;
– mõistab, kuidas ettevõtja mõtleb ja maailma näeb.

Koolitus toimub Ettevõtlusküla Äritänaval, mis asub Tartus, Narva mnt 3, SPARK`is.
Koolituse aeg: 23.03.2017  kell 12.00 – 17.00

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised