10
May

Koolitus “Projektipõhine praktika”

3/31/16 10:00 Tartu Ülikool, Economicum, Narva mnt 4,Tartu

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud kutse- ja kõrghariduse erialaõpetajad ja -õppejõud, kes toetavad ettevõtlusõpet.

Toimumisaeg: 10.05.2016 – 02.06.2016

Eesmärk: Anda miniprojekti elluviimise kaudu projektipõhise praktika kavandamise ja rakendamise kogemus.
Toimumiskoht: Tartu linn, Tartu Ülikool, Economicum, Narva mnt 4, ruum 107 (Ideelabor)
Toimumise ajakava ja lisainfo: Koolitus toimub kahel päeval 10.05 kell 10.00-17.00, 02.06 kell 10.00-17.00.
Koolituse käigus jäljendatakse projektipõhist praktikat ja viiakse ellu miniprojekt. Projekti teema antakse teada ja sellega hakatakse tegelema koolituse esimesel päeval. Koolituse jooksul tuleb projekt ellu viia ja seda ka hinnatakse. Miniprojekti elluviimiseks moodustatakse tiimid. Koolituse päevade vahel tuleb teha tiimitööd, et miniprojekt ellu viia. Miniprojekti elluviimist toetatakse vajaminevate materjalidega.

Õpetamise keeled: eesti keel
Õppejõud: Siret Rutiku, Anneli Lorenz, Mervi Raudsaar
Maht:  2 EAP (52 tundi, sh kontaktõpet 16 tundi)
Täiendav info: Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee, tel 737 6339

Registreerumise tähtaeg: 05.05.2016

Õpiväljundid: koolituse läbinud

– mõistab projektipõhise praktika, projektipõhise õppe ja projektijuhtimise seoseid;

– tunneb projektipõhise praktika läbiviimise põhimõtteid;

– oskab erinevaid projektipõhise praktika osasid kavandada, juhendada, hinnata ja tagasisidestada;

– mõistab juhendajate – koolipoolse ja välisjuhendaja rolli ja ülesandeid projektikapõhise praktika protsessis.

Sisu: Projektipõhine praktika kui üks võimalus praktika läbiviimiseks. Õppejõu roll projektipõhises praktikas (nii õppijatega kui partneritega/ettevõtetega suhestudes)
Projektipõhise praktika juhendamine.
Projektipõhise praktika planeerimine ja läbiviimine (eesmärgid, ülesehitus ja korraldus (sh rollid, ohud)
Milline peaks olema projektipõhise praktika meeskond.
Projektipõhise praktika koht õppekavas. Projektipõhise praktika planeerimine ja läbiviimine (hindamine ja tagasisidestamine).
Miniprojektide tutvustus ja tagasiside.
Miniprojektide tutvustus ja tagasiside. (jätk).
Kokkuvõte.

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised