6. May

16. May

Koolitus “Loovustehnikad ettevõtlusõppes”

3/31/16 01:30 Tartu Ülikool, Economicum, Narva mnt 4, Tartu

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud kutse- ja üldhariduskoolide ettevõtlusõpetajad.

Toimumisaeg: 06.05.2016 – 13.05.201

Eesmärk:  Anda ettevõtluse/majandusõpetajatele võimalus omal käel praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja praktilistes töödes.
Toimumiskoht: Tartu Ülikool, Economicum, Narva mnt 4, ruum 107 (Ideelabor)
Toimumise ajakava ja lisainfo: Koolitus toimub kahel päeval 06.05 kell 13.30-18.00, 13.05 kell 13.30-18.00.
Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet; materjali illustreeritakse rohkete näidetega; rakendatakse erinevaid loovustehnikaid, mis aitavad materjali omandada; lahendatakse ülesandeid ja minijuhtumeid; õppemetoodika fookuseks on arutelu ja koostööks ergutamine. Loovustehnikate harjutamisel tuginetakse koolitaja E.Kallase raamatule “Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks” (Tartu 2015: Ecoprint, 200 lk). Koolitus on välja töötatud koostöös Tallinna Ülikooliga
Õpetamise keeled: eesti keel
Õppejõud: Elina Kallas, Edvin Aedma
Maht: auditoorne õpe 1 EAP (26 tundi, sh kontaktõpet 12 tundi)

Täiendav info: Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee, tel 737 6339

Registreerumise tähtaeg: 04.05.2016

Õpiväljundid: kursuse lõpetaja

– mõistab loovuse kujunemise aspekte, loovuse takistajaid ja seost innovatsiooniga

– omab ülevaadet erinevatest loovustehnikatest

– omab arusaama, mis põhimõttel saab ise rakendada erinevaid tehnikaid, nii grupitöös kui individuaalselt

– oskab seostada konkreetseid probleeme eri ülesannetega

– mõistab kuidas arendada enda õpetamist loovustehnikaid rakendades
Sisu: Loovuse mõiste ning kujunemise alused. Loovust takistavad tegurid. Loovuse arendamine. Loovuse seos innovatsiooniga.
Paus (+ galerii loovustehnika rakendamine)
Loovustehnikad (kategooriad: probleemi määratlemine, ideede genereerimine, ideede hindamine ja valik) ja nende rakendamine ettevõtlusõppes.
Ettevõtluse õpetamise väljakutsed ja parimad praktikad. Õppeainete ülesed ettevõtlusprojektid. Loovustahnikad ettevõtlusõppes.
Paus (+ väljasõit loovustehnika rakendamine)
Ettevõtja vaatevinklist: mida on vaja täna õpetada noortele, et nendest saaksid tulevikus tublid ettevõtjad?

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised