11
May

Koolitus: Loovustehnikad ettevõtlusõppes (vene keeles)

TÜ Narva kolledžis, Raekoja plats 2-215

Koolituse eesmärgiks on anda ettevõtlus- ja majandusõpetajatele võimalus praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid ja oskus neid rakendada õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja praktilistes töödes.

Koolituse sihtrühmaks on õpet läbi viivad spetsialistid (õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi, eesmärgiga arendada õppijate ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust).

Koolituse teemad:

*Loovuse mõiste ning kujunemise alused. Loovust takistavad tegurid. Loovuse arendamine. Loovuse seos innovatsiooni ja ettevõtlusega.
*Loovustehnikad (kategooriad: probleemi määratlemine, ideede genereerimine, ideede hindamine ja valik) ja nende rakendamine ettevõtlusõppes.
*Ettevõtluse õpetamise väljakutsed ja parimad praktikad. Õppeainete ülesed ettevõtlusprojektid. Loovustehnikad ettevõtlusõppes.
*Ettevõtlusoskuste rakendamine eri ametite seisukohast.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised