1. Feb

2. Feb

Koolitus: Loovustehnikad ettevõtlusõppes

Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3-309

Koolituse eesmärgiks on anda õpetajatele võimalus omal käel praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja ettevõtlikkust arendavates praktilistes töödes.

Kursuse läbinu:
– mõistab loovuse kujunemise aspekte, loovuse takistajaid ja seost innovatsiooniga;
– omab ülevaadet erinevatest loovustehnikatest;
– omab arusaama, mis põhimõttel saab ise rakendada erinevaid tehnikaid, nii grupitöös kui individuaalselt;
– oskab seostada konkreetseid probleeme eri ülesannetega;
– mõistab kuidas arendada enda õpetamist loovustehnikaid rakendades.

Koolituse ajakava mõlemal päeval
10.30-12.45 õppetöö
12.45-13.30 lõuna
13.30-15.45 õppetöö

Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet; materjali illustreeritakse rohkete näidetega; rakendatakse erinevaid loovustehnikaid, mis aitavad materjali omandada; lahendatakse ülesandeid ja minijuhtumeid; õppemetoodika fookuseks on arutelu ja koostööks ergutamine. Loovustehnikate harjutamisel tuginetakse koolitaja E.Kallase raamatule “Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks” (Tartu 2015: Ecoprint, 200 lk).

Lisainfo SIIT

Seotud uudised