13
May

Koolitus “Loovustehnikad ettevõtlusõppes”

3/31/16 01:30 Tartu Ülikool, Economicum, Narva mnt 4, Tartu

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud kutse- ja üldhariduskoolide ettevõtlusõpetajad.

Toimumisaeg: 06.05.2016 – 13.05.201

Eesmärk:  Anda ettevõtluse/majandusõpetajatele võimalus omal käel praktiseerida ja rakendada erinevaid loovust arendavaid rühmatöö tehnikaid õpilaste õpetamiseks ja juhendamiseks ettevõtlusõppe ainetes ja praktilistes töödes.
Toimumiskoht: Tartu Ülikool, Economicum, Narva mnt 4, ruum 107 (Ideelabor)
Toimumise ajakava ja lisainfo: Koolitus toimub kahel päeval 06.05 kell 13.30-18.00, 13.05 kell 13.30-18.00.
Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet; materjali illustreeritakse rohkete näidetega; rakendatakse erinevaid loovustehnikaid, mis aitavad materjali omandada; lahendatakse ülesandeid ja minijuhtumeid; õppemetoodika fookuseks on arutelu ja koostööks ergutamine. Loovustehnikate harjutamisel tuginetakse koolitaja E.Kallase raamatule “Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks” (Tartu 2015: Ecoprint, 200 lk). Koolitus on välja töötatud koostöös Tallinna Ülikooliga
Õpetamise keeled: eesti keel
Õppejõud: Elina Kallas, Edvin Aedma
Maht: auditoorne õpe 1 EAP (26 tundi, sh kontaktõpet 12 tundi)

Täiendav info: Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee, tel 737 6339

Registreerumise tähtaeg: 04.05.2016

Õpiväljundid: kursuse lõpetaja

– mõistab loovuse kujunemise aspekte, loovuse takistajaid ja seost innovatsiooniga

– omab ülevaadet erinevatest loovustehnikatest

– omab arusaama, mis põhimõttel saab ise rakendada erinevaid tehnikaid, nii grupitöös kui individuaalselt

– oskab seostada konkreetseid probleeme eri ülesannetega

– mõistab kuidas arendada enda õpetamist loovustehnikaid rakendades
Sisu: Loovuse mõiste ning kujunemise alused. Loovust takistavad tegurid. Loovuse arendamine. Loovuse seos innovatsiooniga.
Paus (+ galerii loovustehnika rakendamine)
Loovustehnikad (kategooriad: probleemi määratlemine, ideede genereerimine, ideede hindamine ja valik) ja nende rakendamine ettevõtlusõppes.
Ettevõtluse õpetamise väljakutsed ja parimad praktikad. Õppeainete ülesed ettevõtlusprojektid. Loovustahnikad ettevõtlusõppes.
Paus (+ väljasõit loovustehnika rakendamine)
Ettevõtja vaatevinklist: mida on vaja täna õpetada noortele, et nendest saaksid tulevikus tublid ettevõtjad?

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised

Tartu Ülikool hakkab ettevõtlusõppes kasutama videoloenguid

14. October 2013

Tartu ülikool hakkab ettevõtlusõppes kasutama oma õppejõudude videoloenguid, kus õppejõud räägivad alustava ettevõtja jaoks olulistel teemadel. Videoloengute kasutamine TÜ õppetöös on uudne meetod, mis üheskoos seminaridega loob tervikliku…