23. May

31. May

Koolitus “Haridustasemete ülene ettevõtl(ikk)uspädevuste arendamine – Taani kogemus”

5/5/16 10:00 Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud ettevõtlusprogrammi partnerid, õpetajad, õppejõud ning ettevõtlusõpet läbiviivad spetsialistid.

Toimumisaeg: 23.05.2016 – 31.05.2016

Eesmärk: Anda ülevaade ettevõtl(ikk)uspädevuste süsteemsest arendamisest eri haridustasemetel, sellega seotud probleemidest ja võimalustest.
Toimumiskoht:  Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Toimumise ajakava ja lisainfo: Koolituspäev on 23.05.2016. Peale koolituspäeva toimub iseseisva töö ülesande tegemine, mis peab olema tehtud hiljemalt 31.05.2016.

* Teemad ja päevakava

10.00-11.30 Ettevõtlusõppe arendamine Taani näitel. Anders Rasmussen (a National Center for Implementation and Knowledge) Modereerib: Marge Täks (TÜ / EETA)
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-12.30 Ettevõtluse neli mõõdet. Ettevõtlusalased kogemused ja probleemid ettevõtlusõppes. Anders Rasmussen, Marge Täks
12.30-13.00 Lõuna
13.00-15.15 Ettevõtl(ikk)uspädevuste integreerimine ainetesse Eesti/Taani pädevusmudeli näitel (töötuba) Marge Täks

Lühiinfo koolitaja kohta inglise keeles:
Anders Rasmussen, MA in educational sociology.
I am a former teacher and principal in primary and lower secondary education, and I have been working as head of the basic education team in the Danish Foundation for Entrepreneurship since 2010. I have done a lot of work on competence frameworks, progression models and taxonomy. Over the years I have also been doing teacher training, and developed special courses on entrepreneurship education for in service teachers.
Õpetamise keeled: eesti keel, inglise keel
Õppejõud: Marge Täks
Maht: 1 EAP (26 tundi, sh kontaktõpet 6 tundi)

Täiendav info: Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee, tel 737 6339

Registreerumise tähtaeg: 19.05.2016

Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja:

– saab ülevaate Taani ettevõtlusõppe olukorrast ja ettevõtl(ikk)uspädevuse arendamisest eri haridustasemetel;

– mõistab, millistest pädevuste komponentidest ettevõtl(ikk)uspädevus koosneb;

– mõistab, kuidas ettevõtl(ikk)pädevuse komponendid on seotud aine eesmärkide seadmise, õpiväljundite sõnastamise ning hindamiskriteeriumide ja õppemetoodika valikuga;

– saab ülevaate, millised õppemetoodilised eeltingimused peavad olema täidetud, et toetada õppija ettevõtl(ikk)uspädevuse arendamist.

Sisu: Teemad:
Ettevõtlusõppe arendamine Taani näitel.
Ettevõtluse neli mõõdet. Ettevõtlusalased kogemused ja probleemid ettevõtlusõppes.
Ettevõtl(ikk)uspädevuste integreerimine ainetesse Eesti/Taani pädevusmudeli näitel (töötuba)

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised