23. May

31. May

Koolitus “Haridustasemete ülene ettevõtl(ikk)uspädevuste arendamine – Taani kogemus”

5/5/16 10:00 Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Koolitus toimub “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” programmi raames. Osalema on oodatud ettevõtlusprogrammi partnerid, õpetajad, õppejõud ning ettevõtlusõpet läbiviivad spetsialistid.

Toimumisaeg: 23.05.2016 – 31.05.2016

Eesmärk: Anda ülevaade ettevõtl(ikk)uspädevuste süsteemsest arendamisest eri haridustasemetel, sellega seotud probleemidest ja võimalustest.
Toimumiskoht:  Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Toimumise ajakava ja lisainfo: Koolituspäev on 23.05.2016. Peale koolituspäeva toimub iseseisva töö ülesande tegemine, mis peab olema tehtud hiljemalt 31.05.2016.

* Teemad ja päevakava

10.00-11.30 Ettevõtlusõppe arendamine Taani näitel. Anders Rasmussen (a National Center for Implementation and Knowledge) Modereerib: Marge Täks (TÜ / EETA)
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-12.30 Ettevõtluse neli mõõdet. Ettevõtlusalased kogemused ja probleemid ettevõtlusõppes. Anders Rasmussen, Marge Täks
12.30-13.00 Lõuna
13.00-15.15 Ettevõtl(ikk)uspädevuste integreerimine ainetesse Eesti/Taani pädevusmudeli näitel (töötuba) Marge Täks

Lühiinfo koolitaja kohta inglise keeles:
Anders Rasmussen, MA in educational sociology.
I am a former teacher and principal in primary and lower secondary education, and I have been working as head of the basic education team in the Danish Foundation for Entrepreneurship since 2010. I have done a lot of work on competence frameworks, progression models and taxonomy. Over the years I have also been doing teacher training, and developed special courses on entrepreneurship education for in service teachers.
Õpetamise keeled: eesti keel, inglise keel
Õppejõud: Marge Täks
Maht: 1 EAP (26 tundi, sh kontaktõpet 6 tundi)

Täiendav info: Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee, tel 737 6339

Registreerumise tähtaeg: 19.05.2016

Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja:

– saab ülevaate Taani ettevõtlusõppe olukorrast ja ettevõtl(ikk)uspädevuse arendamisest eri haridustasemetel;

– mõistab, millistest pädevuste komponentidest ettevõtl(ikk)uspädevus koosneb;

– mõistab, kuidas ettevõtl(ikk)pädevuse komponendid on seotud aine eesmärkide seadmise, õpiväljundite sõnastamise ning hindamiskriteeriumide ja õppemetoodika valikuga;

– saab ülevaate, millised õppemetoodilised eeltingimused peavad olema täidetud, et toetada õppija ettevõtl(ikk)uspädevuse arendamist.

Sisu: Teemad:
Ettevõtlusõppe arendamine Taani näitel.
Ettevõtluse neli mõõdet. Ettevõtlusalased kogemused ja probleemid ettevõtlusõppes.
Ettevõtl(ikk)uspädevuste integreerimine ainetesse Eesti/Taani pädevusmudeli näitel (töötuba)

Registreerimine koolitusele ja lisainfo siit

Seotud uudised

Ettevõtluspädevuste arendamine Taani näitel

2. May 2016

23.mail toimub Ettevõtlusõppe programmi raames koolitus – Haridustasemete ülene ettevõtl(ikk)uspädevuste arendamine -Taani kogemus. Kogemusi jagab Anders Rasmussen. Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, Tallinn). Koolituse sihtrühm on…

Saa rahvusvaheline kogemus ettevõtjate vahetusprogrammis Erasmus!

24. November 2015

Eesti Kaubandus Tööstuskoda kutsub ettevõtjaid osalema „Erasmus noortele ettevõtjatele” programmis. See on üleeuroopaline vahetusprogramm ettevõtjatele, kus osalejad saavad otsida Euroopas uusi turge, koostöövõimalusi ning äripartnereid.  Keda ootame osalema?…

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

27. April 2016

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses! Projekti „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel haridustasemetel“ (EETA) raames tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid…