16. Oct

1. Nov

Koolitus: Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi

Tartu Ülikool, Ülikooli 20-320, Tartu

Eesmärgiks on omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtluspädevuse sh ettevõtlikkuse toetamiseks ja metoodiliseks rakendamiseks õppetöös.

Koolituse läbinu:
* mõistab ettevõtluspädevuse mudeli ja selle alapädevuste sisu;
* kavandab õppeprotsessi ettevõtluspädevuse mudelit kasutades;
* valib sobivaid õppemeetodeid erinevate alapädevuste arendamiseks;
* teadvustab õppijate juhendamise ja toetamise olulisust õppeprotsessis;
* rakendab ettevõtlusõppes õppija ja õppejõu enesehindamise tööriistu.

Koolituse sihtrühmaks on  majandus- ja ettevõtlusõpetajad ja õppejõud kõikidelt haridustasemetelt, ettevõtluse baasmooduli piloteerimises osalejad.

Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Lisainfo ja registreermine SIIT

 

Seotud uudised