14. Mar

29. Mar

Koolitus: Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi

1/25/18 10:00 Teatri väljak 3-311, Tallinn

Koolituse eesmärgiks on anda ettevõtlusõpet läbiviivatele spetsialistidele  vajalikud teadmised ja oskused ettevõtluspädevuse sh ettevõtlikkuse toetamiseks ja metoodiliseks rakendamiseks õppetöös.

Kursuse läbinu
* mõistab ettevõtluspädevuse mudeli ja selle alapädevuste sisu;
* kavandab õppeprotsessi ettevõtluspädevuse mudelit kasutades;
* valib sobivaid õppemeetodeid erinevate alapädevuste arendamiseks;
* teadvustab õppijate juhendamise ja toetamise olulisust õppeprotsessis;
* rakendab ettevõtlusõppes õppija ja õppejõu enesehindamise tööriistu.

Koolituse lisainfo ja registreerumine SIIT

Seotud uudised

3. jaanuaril leidis Rakveres aset ettevõtlusteatri metoodika koolitus

8. January 2014

Ettevõtlusteater MTÜ viis 3. jaanuaril Rakveres läbi ettevõtlusteatri metoodika koolituse õpetajatele, õppejõududele ja erinevate haridusega seotud organisatsioonide esindajatele. Juhatuse liige Piret Põld tutvustas kahekümne neljale Eesti eri paigast…