14. Mar

29. Mar

Koolitus: Ettevõtluspädevuse, sh ettevõtlikkuse lõimimine õppeprotsessi

1/25/18 10:00 Teatri väljak 3-311, Tallinn

Koolituse eesmärgiks on anda ettevõtlusõpet läbiviivatele spetsialistidele  vajalikud teadmised ja oskused ettevõtluspädevuse sh ettevõtlikkuse toetamiseks ja metoodiliseks rakendamiseks õppetöös.

Kursuse läbinu
* mõistab ettevõtluspädevuse mudeli ja selle alapädevuste sisu;
* kavandab õppeprotsessi ettevõtluspädevuse mudelit kasutades;
* valib sobivaid õppemeetodeid erinevate alapädevuste arendamiseks;
* teadvustab õppijate juhendamise ja toetamise olulisust õppeprotsessis;
* rakendab ettevõtlusõppes õppija ja õppejõu enesehindamise tööriistu.

Koolituse lisainfo ja registreerumine SIIT

Seotud uudised