11. Mar

11. Nov

Koolitus: Ettevõtlusõpetaja meistriklass

Tallinn, erinevad asukohad

Ettevõtlusõpetaja meistriklassi programm algab märtsis ning lõpeb novembris. Programm koosneb 6 koolitusest (moodulist), kokku 11 õppepäeva, mille jooksul arendatakse läbivalt koostöö- ja meeskonnatöö oskuseid, digipädevusi, projektipõhist õpet, enesehindamist ja refleksiooni.

Koolitusel osaleja saab koolituselt palju materjale ja harjutusi, mida koos oma õpilastega ettevõtlusõppes kasutada. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.

Koolitusele on oodatud  üld-, kutse, ja rakenduskõrghariduse õpetajaid, kes juba õpetavad ettevõtlust erinevatel haridustasemetel ning on valmis hakkama rakendama ettevõtlusõppe mooduleid süsteemsemalt kaasates ettevõtlusõppe läbiviimisse nii kolleege kui praktikuid. Programmi kandideerimise eelduseks on vähemalt 2-aastane ettevõtlusõppe läbiviimise kogemus või baaskoolituse läbimine ja haridusasutuse juhtkonna kinnitus õpetaja koolitusprogrammis osalemiseks ning kooli valmidus ettevõtlusõppe süsteemsemaks rakendamiseks.

Moodulid:
I moodul – 11.-12.03.2020 Ettevõtlusõppe korraldamine koolis
II moodul – 8.-9.04.2020 Enesejuhtimiseoskuste arendamine
III moodul  – 12.-13.05.2020 Ettevõtluspädevust toetavate sotsiaalsete oskuste õpetamine koolis
IV moodul – 11.-12. 06.2020 Õppijate loovuse ja probleemilahendusoskuste arendamine
V moodul  –  23.-24.09.2020 Äriideede elluviimise alampädevuste õpetamine koos enesehindamise ja eneseteadlikkusega
VI moodul  – 11.11.2020 Parimad praktikad ja kokkuvõte

Koolitusprogramm on välja töötatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ekspertide poolt, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning osalemistasu õpetajatele ei kaasne.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

 

Seotud uudised