14. May

15. May

Koolitus: Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes

14.05 toimub õppetöö Lossi 3-222 ja 15.05 Ülikooli 20-320, Tartu linn

Koolituse eesmärk on arendada koolitusel osalejate teadmisi ja oskusi arendusmeeskondade juhtimiseks, tehes läbi toote- ja/või teenusearenduse protsessi ettevõtlusõppe läbiviimiseks.

Koolituse sihtrühmaks on õpet läbiviivad spetsialistid (õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi eesmärgiga arendada õppijate ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust).

Koolituse teemad:

*Meeskonnatöö olemus, meeskonna tüübid ja arengufaasid. *Suhtlemine meeskonnas.
*Probleemi lahendus ja analüüs, toote/teenuse idee genereerimine, persooni analüüs ja idee testimine.
*Meeskonnatööd mõjutavatest tegurid ja protsessid.
*Toote/teenuse idee edasi arendamine, toote/teenuse disain. *Meeskonnatöö analüüs ja reflektsioon.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised