27. Aug

28. Aug

Koolitus: Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes

9/3/18 10:00 Tartu Ülikool, Ülikooli 20-228 (Ülikooli peahoone II korrus), Tartu

Koolituse sihtrühmaks on õpet läbiviivad spetsialistid, sh õpetajad, õppejõud, teadlased, ettevõtjad ja teised spetsialistid, kes kavandavad, korraldavad ja/või toetavad, viivad läbi õppeprotsessi eesmärgiga arendada õppijate ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust.

Koolituse eesmärk on arendada koolitusel osalejate teadmisi ja oskusi arendusmeeskondade juhtimiseks, tehes läbi toote- ja/või teenusearenduse protsessi ettevõtlusõppe läbiviimiseks.

Käsitletavad teemad:

  • Meeskonnatöö olemus, meeskonna tüübid ja arengufaasid. Suhtlemine meeskonnas.
  • Probleemi lahendus ja analüüs, toote/teenuse idee genereerimine, persooni analüüs ja idee testimine.
  • Meeskonnatööd mõjutavad tegurid ja protsessid. Suhtlemine meeskonnas.
  • Toote/teenuse idee edasi arendamine, toote/teenuse disain.
  • Meeskonnatöö analüüs ja reflektsioon.

Koolitus on sihtrühma kuuluvale osalejale tasuta. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised