20
Apr

Konverents „Töö ja oskused 2025“

4/4/16 09:30 TTÜ innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15, Tallinn

Konverentsil tutvustatakse OSKA süsteemi esimesi tulemusi: töötamise tulevikutrende, tööjõu ja oskuste vajaduse analüüsi tulemusi kolmes valdkonnas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), metsandus ja puidutööstus, majandusarvestus.
Toimumise aeg: 20. aprill 2016 kell 09.30 – 16.30

Toimumise koht: TTÜ innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mektory, Raja 15, Tallinn

Päevakava

9.30 – 10.00
Tervituskohv, registreerimine
10.00 – 12.00
Trendid maailmas: homme on juba täna
Tööturust, haridusest ja nende seostest. Jürgen Ligi, haridus- ja teadusminister
Ana Carla Pereira videotervitus. Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri peadirektoraat
Future of Skills and Jobs. Mark Keese, OECD tööturu poliitika ja analüüsi divisjon
Tehnoloogia ja rahvusvahelistumise mõjud tööturul. Viljar Lubi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Kultuur ja kapital. Siim Raie, Muinsuskaitse Amet
Muutused õppimises ja õpetamises. Mati Heidmets, Tallinna Ülikool
Ploki võtavad kokku Peep Peterson, Ametühingute Keskliit ja Mait Palts, Kaubandus-Tööstuskoda
12.15 – 13.15
Lõuna
13.15 – 14.45
Arutelupaneel: Võtame jalad selga!
Mida on Eestil OSKAst võita: pilootaasta kogemused. Tiia Randma, Kutsekoda
Osalevad:
Ants Sild, Baltic Computer Systems AS
Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur
Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskool
Ivar Dembovski, Raitwood või Margus Kohava, Combimill OÜ
Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikool
Mart Laidmets, HTM asekantsler, OSKA koordinatsioonikogu esimees
Ott Pärna, Estonian Investment Corporation
14.45 – 15.00
Vitamiinipaus
15.00 – 16.00
Edukad kannapöörded karjääris
Knut Klais – riigiametnikust põhumaja ehitajaks
Triin Rebane – hotelli klienditeenindajast korstnapühkijaks
Enn Heinsoo – ajakirjanikust lennujuhiks
Olga Danilova – IT-alalt kondiitriks
Üllatusesineja
16.00 – 16.30
OSKA tort ja kohv

Päevajuht: Urmas Vaino

Konverentsile registreerumine on kohtade täitumise tõttu lõppenud, kuid Postimees.ee keskkonnas toimuva veebiülekande vahendusel on võimalik konverentsipäevast siiski osa saada.

Konverentsi korraldavad SA Kutsekoda, Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Ametühingute Keskliit, Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium. Konverents on osa OSKA „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine“ programmist.

Lisainfo siit

Seotud uudised

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. märts 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…

Ettevõtjaid kutsutakse üles panustama noorte ettevõtlusharidusse

31. august 2012

Algavaks õppeaastaks on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös valminud Eesti esimene ettevõtlusõpik gümnaasiumidele – „Ettevõtlikkusest ettevõtluseni”. Ettevõtlusõpiku jõudmiseks igasse kooli kutsutakse üles ettevõtjaid tegema…