8
Apr

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

3/30/16 09:30 Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn)

Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil – samal ajal töötades ja õppides. Töökohal toimuva õpipoisiõppega saavad ettevõtjad koolitada täpselt oma vajadustele vastavaid töötajad, samuti paraneb õpipoiste konkurentsivõime tööturul.

Konverentsi eesmärk on jagada parimaid õpipoisiõppe kogemusi, tutvustada töökohapõhist õpet Eesti tööandjatele  ja  analüüsida õpipoisiõppe olukorda ja kitsaskohti.

Konverentsi sihtrühm: Eesti tööandjad, personalijuhid, kutse-ja kõrgkoolide töökohapõhise õppe koordinaatorid.

Osavõtjate arv: 150

Toimumise aeg 8. aprill 2016 a kell 9.30- 18.00

Koht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn)

Registreeri konverentsile hiljemalt 31. märtsiks SIIN

__thumb_-2-Erasmus+ - logo.jpg


Ajakava

09.30 – 10.00 – Registreerimine, kohv

10.00 – 10.20 Avamine

Jürgen Ligi, Haridus- ja Teadusministeerium

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliit

10.20 – 12.00 –  I sessioon – Töökohapõhine õpe Eestis ja Euroopas

10.20 – 10.50     Õpipoisiõpe Eestis – Anneli  Entson, haridusnõunik, Eesti Tööandjate Keskliit ja Karin Ruul, kutsehariduse osakonna peaekspert, Haridus- ja Teadusministeerium

10.50 – 11.20     “Nine countries – one goal: Sucess through vocational education & training” – Ramona Neuse, VETnet’i projektijuht, DIHK Service GmbH

11.20 – 11.40     Töökohapõhine õpe Lätis – Ilze Buligina, kutsehariduse osakonna ekspert, Läti Vabariigi Haridus- ja teadusministeerium

11.40 – 12.00     “Do you have to be a university graduate to become a programmer? A case study of successful business and vocational education collaboration in Lithuania” – Andrius Pleckaitis, Innovation Manager, INFOBALT

12.00 – 13.00      Lõuna

13.00 – 14.30      II sessioon Eesti tööandjate kogemus (tööandja ja kooli vaade)

13.00 – 13.30       Töökohapõhine õpe Statoil Eesti näitel – Heddi-Liis Laurits, koolitusspetsialist, Statoil Fuel & Retail

13.30 – 14.00       Mida oleks õppida Taani ja Saksamaa õpipoisiõppest – Maria Tiidus

14.00 – 14.30      Töökohapõhine õpe tervishoiu valdkonnas – Piret Tamme, kutseõppe osakonna juhataja, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Anne Sirge, koolitusjuht, Ida-Tallinna Keskhaigla

14.30 – 15.00 kohvipaus

15.00 – 16.30  III sessioon Töökohapõhise õppe võimalused Eestis

15.00 – 15.30      Uuringu  „Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses“ tutvustus, Tartu Ülikool RAKE

15.30 – 16.15     Vajadused vs võimalused? Töökohapõhise õppe rakendusstsenaariumid – Riina Tallo, SA Innove

16.15-16.50       Paneeldiskussioon

Õpipoisiõpe riigi, tööandjate ja kooli vaatenurgast.

16.50 – 18.00 – kokkuvõte, arutelu koos suupistetega

Paralleelselt ettekannetega esitavad  kutseõpet pakkuvad koolid posterettekanded, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele infot, millistel õppekavadel on õppeasutused valmis pakkuma õpipoisiõpet. Posterettekannete eesmärgiks on viia kokku tööandjad ja õppeasutused.

Konverents toimub Erasmus+ projekti „National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)“ raames, mille eesmärk on töökohapõhise õppe arendamine ja kolme Balti riigi tõhusam koostöö antud vallas. Konverentsil osalemine on osalejatele tasuta.   

Korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi.
Lisainfo ja registreeringu tühistamine:
Anneli Luik
anneli.luik@innove.ee

Seotud uudised