30
Mar

„Ettevõtlikuna töömaailma“ ainekava tutvustav seminar

3/30/21 02:15 Üle Eesti; Zoom

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on III kooliastmele valminud uus ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“ , mis lõimib ettevõtlusõppe ja karjääriõppe olulisemad teemad ning arendab ettevõtlikku hoiakut, aitab kujundada ettevõtlus- ja karjääripädevust ning põhikooli lõpetajate valmisolekut tulla toime elukestvas õppes ja tööturul.

Valikaine maht  on 35 tundi III kooliastmes, soovitavalt 8. või 9. klassis. Arvestades põhikooli väheseid tunde valikaineteks, annab uus valikainekava õpilastele hea ülevaate mõlemast teemast tulevikuks kaasa (mis on eriti oluline neile, kes ei jätka õpinguid).

Valikaine on jagatud kolmeks suuremaks teemaks:

  1. ettevõtluskeskkond ja ettevõtlikkuse kujundamine,
  2. võimalused töömaailmas,
  3. rahatarkus ehk finantskirjaoskus.

Selleks, et uus ainekava parimal moel meie õpilasteni jõuaks,  toimuvad uut ainekava tutvustavad seminarid õpetajatele ! Kõik kolm seminari on identsed, vali omale sobiv aeg ja registreeru siin

30.03 (teisipäev) kell 14.15-16.00
21.04 (kolmapäev) kell 14.15-16.00
24.05 (esmaspäev) kell 14.15-16.00

Ainekava koolitajad on oma ala parimad eksperdid: staažikas ettevõtlusõpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, rahatarkuse ekspert Liisi Kirsch ning karjääriõppe spetsialist Kersti Kivirüüt.

Seotud uudised