12. Nov

19. Nov

Ettevõtlikkust toetavad õpetamismeetodid koolis õpetavale mentorile – kuidas muuta tund õpilastele huvitavaks?

10/12/19 12:00 Tallinna Ülikool, Narva mnt 29; Uus-Sadama 5, Tallinn

Koolitusele on oodatud mentorid, kes annavad koolides erinevate haridustasemete lõikes ettevõtlikkust toetavaid aineid või külalistunde ning on huvitatud oma pedagoogiliste teadmiste ja oskuste täiendamisest, ettevõtlikkust toetava õpetamismetoodika omandamisest.

Koolituse teemad on:

  • Õppija ja õpetaja roll õppeprotsessis.
  • Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted.
  • Tunni eesmärgistamine ja õpiväljundite sõnastamine.
  • Õpiväljundite saavutamise hindamine ja tunni ülesehituse põhimõtted.
  • Õppe eesmärgid ja väljundid.
  • Teemakäsitlus vastavalt õpilaste vanusele ja kooli võimalustele.
  • Tunnikava koostamise põhimõtted.
  • Aktiivõppemeetodid majandustunnis. Praktilised näited. Ühe meetodi rakendamine ja tulemuslikkuse hindamine.

Lisainfo ja registreerimine SIIT

Seotud uudised

Ettevõtlikkus on rohkem kui ettevõtlus

2. June 2015

Ettevõtlikkust peetakse sageli vaid osa inimeste (õpilaste) omaduseks ning esmajoones seostatakse seda aktiivsusega ettevõtluse vallas. Sellisel juhul ei tasu oodata kõigilt oma (õpilas)firma loomist. Tegelikult tähendab ettevõtlikkus siiski…

Kuidas ärgitada õpilasi küsimusi esitama?

28. October 2016

Olen õpilaste ette kutsunud kõnelema oma ala spetsialisti. Aulas on terve gümnaasium, 200 õpilast. Spetsialist kõneleb oma tööst ja valdkonnast, ta on planeerinud esinemise lõppu kümme minutit õpilaste…

Uus partner võrgustikus – KAE Kool

12. June 2013

Olen Robert Peetsalu, algatasin MTÜ KAE Kooli 2 aastat tagasi. KAE Kool on lühidalt öeldes eestikeelne versioon Khan Academy-st. Täpsemalt on see tasuta e-õppe keskkond aadressil kae.edu.ee, kus…