14. Oct

18. Oct

Mentorluse meistriklass

10/14/19 09:00 EBS, Lauteri 3, ruum täpsustub

Soovid omandada uusi teadmisi kuidas juhtida õpilas- või üliõpilasmeeskondade tööd eelinkubatsiooniprotsessis? Kuidas õpilastega koos äriideed otsida ja seda valideerida? Millised on peamised meeskonnatöö probleemid ja kuidas õppureid tulemuslikult nõustada? Millist nõu võiksid saada startup ettevõtjalt?

Kui vastasite jah, olete oodatud koolitusele, mis annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.

Koolitus on mõeldud ettevõtlusõpetajatele, ettevõtluse õppejõududele kes juhivad õpilas- ja üliõpilasmeeskondade tööd eelinkubatsiooni protsessis, administreerivad ja kontrollivad meeskonna tegevust ning aitavad leida sobilikke ettevõtlusmentoreid meeskondadele.

Tihti ei ole ka juba kogenud ettevõtluse õpetajate ja õppejõudude ning ettevõtlusmeeskondade juhendajate tegevus õpilaste/tudengite nende äriideedega seotud ärimentordamisel süsteemne ja metoodiline, vaid pigem nö “kõhutunde pealt”. See treening annab süsteemse ja metoodilise lähenemise kolme praktilise tööriista näol, mille kasutamist treeningu jooksul kohe ka harjutatakse. Tulemus on osalejate lisandunud oskused ärimentorluse läbiviimiseks.

Registreeeru koolituseleKoolituse programm

Käsitletavad põhiteemad:

  • mentori poolt loodav väärtus, hea mentorlus ja halb mentorlus
  • protsessimentorlus ja teemamentorlus, erinevused ja sarnasused
  • ühene arusaam mentordatava ärist, selle komponentidest ja toimimise loogikast, kuidas selleni efektiivselt jõuda, praktilised tööriistad ja praktilised harjutused.
  • mentorluse temaatika kalibreerimine, millise ärikomponendiga seoses loob mentor suurimat väärtust, näited ja praktilised harjutused
  • teadmiste ja kogemuste üleandmine mentorilt mentiile, näited ja praktilised harjutused
  • individuaalse stiili olulisus, näited, enesereflektsioon

Tegemist on praktikult-praktikule koolitusega. Teooria antakse edasi läbi paljude praktiliste näidete, mis on nii startuppide kui juba tegutsevate firmade kohta, nii Eestist kui välismaalt, õpilasfirmadest kui ka Ajujahi meeskondadest, startup ettevõtete kiirenditest ja inkubaatoritest. Osalejad omandavad tööriistade kasutamise oskuse.

Õpiväljundid:

  • osaleja saab aru milline on mentori poolt loodav väärtus
  • osaleja saab aru mis on protsessimentorlus ja teemamentorlus
  • osaleja oskab metoodiliselt ja süstemaatiliselt analüüsida koos mentiiga tema äriideed, selle komponente ja toimimise loogikat
  • osaleja oskab mentorluse temaatikat kalibreerida

 

Koolitaja:
Lektor Mart Kikas

Mart Kikas on koolitaja, coach ja Senior Innovation Coach (Academy of Innovation Coaching), diplomeeritud Executive Coach (Academy of Executive Coaching) ning konsultant ja koolitaja ärimudelite, strateegia ja juhtimise valdkonnas. Mart on lõpetanud Norwegian Business School-i (MBA) ja Tartu Ülikooli (MA, sotsioloogia). Käesoleval hetkel täiendab ta end EBSi doktorantuuris.
Ta on töötanud Aspiro AB (NASDAQ OMX – ASP) Soome ja Baltikumi regiooni juhina ning Kesk- ja Ida-Euroopa äriarenduse asepresidendina. Ta on olnud arengufondi juhatuse esimehe nõunik ning kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektori asetäitja. Mart on töötanud kahes pangas turunduse ja elektroonilise panganduse vallas. Lisaks on ta asutanud ja juhtinud mitmeid kirjastamis- ning reklaamiettevõtteid. Ka on õpetanud EBS-is ja Tartu Ülikoolis.

Mentorkoolitusel osalemine on sihtgruppi kuuluvatele osalejatele tasuta!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtluseõpetajad, ettevõtlust õpetavad õppejõud ja teised haridusvalkonna töötajad, kes juhivad õpilas- ja üliõpilasmeeskondade tööd eelinkubatsiooniprotsess, administreerivad ja kontollivad ettevõtlusmeeskondade tegevusi ja aitavad leida sobilikke ettevõtlusmentoreid meeskondadele.

Seotud uudised