Osale koolitusel: Ettevõtluspädevuste arendamine ja lõimimine õppes

Ennast juhtiv, ettevõtlik õppija, kes soovib ja oskab oma ideid ellu viia – kuidas tema kujunemist õppes toetada?  Suurepärane võimalus osaleda mugavalt Edu ja Tegu kahepäevasel virtuaalsel koolitusel! Registreeru kohe, koolitus on juba järgmisel nädalal!

Koolituse teemad:

 • Ettevõtluspädevuse mudeli tõlgendamine ja ettevõtluspädevuse arendamise juhendi rakendamine õppetöös. Ettevõtlusõppe kavandamine ja enesehindamise integreerimine õppeprotsessi.
 • Õppija enesejuhtimise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek, metatunnetus.
 • Ärivõimaluste avastamine ja kasutamine, ettevõtlusprotsessi mõistmine. Õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengu integreerimine ettevõtlusprotsessi.
 • Õppija sotsiaalsete olukordade lahendamise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: algatusvõime; suhtlemis- ja koostööoskused.
 • Ettevõtluskeskkonna mõistmist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Ärivõimaluste avastamist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Finantskirjaoskust arendavad õpetamistegevused ja ülesanded.
 • Õppija väärtust loova mõtlemise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: loovus, probleemilahendus, planeerimine, eetiline ja jätkusuutlik mõtlemine ettevõtluspädevuse alapädevuste arengu toetamise kavandamine oma õppetöös.

Koolitajad: TalTechi õppejõud Katrin Arvola, Marianne Kallaste, Martin Toding, Sirje Ustav, Urve Venesaar.

Vaata lähemalt ja registreeru  https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=26227

Hakkama saavad need, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel midagi ette võtavad

Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja ja huvijuht Margit Luts võttis ette suure töö ja tegi valmis 30 töölehte I kooliastmele, et panna lapsed mõtisklema oma tuleviku ja võimaluste üle, arendada suhtlemisoskust, julgust oma ideid pakkuda ja otsuseid teha ning oskust targalt majandada. Oma kogemusest nendib Margit, et pikas plaanis saavad hästi hakkama need inimesed, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel alati midagi ette võtavad. Lapsed, kes julgevad katsetada ja oma soovide või unistuste täitmiseks ise midagi ära teha ning teavad, kust nõu ja abi küsida, tulevikus hätta ei jää.

Kellele on mõeldud I kooliastme ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed?
Töölehed on mõeldud täitmiseks lastele ning kasutamiseks eelkõige algklasside klassi- ja aineõpetajatele, kes saavad ise endale sobival moel neid oma tundidega siduda. Vajadusel saab töölehti kasutada ka nt asendusõpetaja, keegi teine noortega töötav isik või lapsevanem, sest töölehtede juures on olemas juhend. Nt rahateemad sobivad matemaatikaga, käitumine inimeseõpetusega jne. Enamjaolt on töölehed mõeldud 1.-3. klassile, mõned ka 4. klassile. Töölehtede abil saab last suunata keskenduma igapäevaelus olulistele teemadele eakohasel moel. 3.-4. klassi lapsed suudavad need töölehed ise läbi teha, väikesed vajavad juhendamist ja arutelu peaks kaasnema iga töölehega. Meie kooli klassiõpetajad kasutavad töölehti hea meelega.

Kuidas selgitada nii väikestele lastele rahatarkust ja karjääriteemasid?
Ettevõtlikkust ja rahatarkust saab arendada juba maast-madalast, sest väikesed on vägagi ettevõtlikud, kuid vajavad suunamist, tuge ja võimalusi. Märksõna on loomulikult eakohasus. Algklassilapsed on väga põnevil, kui peavad tegema paari- ja rühmatööd, arutlema ja otsustama grupis, keeruline, kuid vajalik on teiste arvamusega arvestamine. Algklassilaps peab teadma, kust tuleb raha (ehk kuidas saab raha pangakaardile) ja kuidas rahavoogu planeerida, näiteks kuidas säästa kommiraha mõne soovitud mänguasja ostmiseks, sest kõik lapsevanemad puutuvad selle teemaga igapäevaselt kokku. Neid tuleb suunata mõtlema raha väärtusele ja arukatele rahaotsustele, nt kas laenamine on ilmtingimata alati hea mõte ning kas raha eest saab osta kõike, muuhulgas ka sõpru. Töölehtede abil suuname lapsed mõtisklema ja arutlema oluliste teemade üle. Me kõik unistame lapsena mõnest ametist, kuid oluline on ka lastele anda sõnum, et kõige tähtsam on töö ja ameti sobivus, ilmtingimata ei pea elu lõpuni ühte ametit pidama. Läbi väikeste tegevuste arendame algklassilaste enesejuhtimise võimet, suhtlemisoskuseid, väärtust loovat mõtlemist ja rahatarkust, mis igas vanuses kuhjaga ära tasuvad.
Loodan, et töölehti täites ja tulemuste üle arutledes saab selgeks, et ei ole olemas ühte kindlat tõde, kuid meil tuleb arvestada end ümbritseva keskkonna ja inimestega – kõigil peab olema siin hea elada, kuigi vaatenurgad ja seisukohad on erinevad.
Töölehtede teemad aitavad õpilastel mõelda, kas nende huvid ja hobid on seotud ametiga, mis hetkel meeles mõlgub, tutvuda rahaga ja selle välimust uurida – kuna sularaha kasutatakse järjest vähem, tegeleda säästmisega ning arutatada soovide ja vajaduste üle.
Töölehed saavad olema nii paberkandjal kui digitaalselt ning igaühel on võimalik neid soovi korral ka täiendada/kohandada.

Algklassidele mõeldud töölehti tutvustav seminar toimub 13. mail kell 14.15-16.00.

Registreeru siin https://ettevotlusope.edu.ee/koolitused/

Allikas: ettevõtlusõpe.ee

Erasmus+ taotlusvoorud on avatud

Erasmus+ järgmise seitsme aasta programmi esimesed rahastusvoorud jõuavad kätte juba õige pea. Õpirändeprojektide toetust saab taotleda 11. mail ja koostööprojektide toetust 20. mail.
Taotluskeskkond on aga avatud juba praegu. Vormid on leitavad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse platvormilt.

Kõiki lühiajalise õpirändeprojektide taotlejaid oodatakse 4. mail kell 15-17 veebiseminarile “Abiks algajale”, et selgitada kõike taotlemisega seotut.
Registreeri siin:  https://archimedes.ee/seminar-erasmus-opirandeprojektide-taotlejatele/
Räägitakse, mida tuleks silmas pidada hea taotluse koostamisel, käime läbi uue taotlusvormi ning selgitame, millistest kriteeriumidest lähtuvalt taotlust hinnatakse.
Oodatud on nii uued kui korduvtaotlejad, kuna muutusi on nii taotluse sisu kui vormistuse osas.

Koostööprojektide koolitused on juba toimunud, ent kui taotlejal tekib küsimusi, võib otse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri töötajate poole pöörduda. Kontaktid leiad siit.
Lisaks vaata järele e-festivali töötubade salvestusi, kust saad endale huvipakkuva projektitüübi kohta detailse ülevaate. Meie spetsialistid tõid välja nii uued kui muutunud võimalused saabunud programmiperioodil.
Vaata töötubasid:  https://erasmuspluss.ee/e-festival/zoom-tootoad
Külasta kodulehte: https://erasmuspluss.ee/projektitegijale 

Allikas: erasmuspluss.ee

Tudengitele avaneb võimalus saada hariduse tulevikutegijaks

Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilased saavad kandideerida õpetajaametit tutvustavasse programmi „Hariduse tulevikutegijad”. Programm toob osalejateni põnevad arengud haridusmaastikul ja pakub võimalusi, kuidas olla osa haridusinnovatsioonist.

Haridus- ja Noorteameti peaspetsialisti Kadri Ratase sõnul oodatakse kandideerima kõikide erialade bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilasi, kes ei õpi õpetajakoolituses. “Õpetaja töö on palju muutunud, see on mitmekülgne, võimalusterohke, uuenduslik ja inspireeriv. Soovime anda võimaluse avastada õpetajaameti positiivseid külgi ka neile tudengitele, kes pole seda täna oma erialaks valinud. Samas näevad selles eneseteostuse perspektiivi, soovivad olla positiivsed eeskujud ja protsesside mõjutajad nii kogukonna kui ka riigi tasandil,”  sõnas Ratas. 

Viiest moodulist koosneva programmi käigus saab avastada õpetajatöö telgitaguseid, tuttavaks inspireerivate haridusvaldkonnas tegutsevate inimestega, tegeleda iseenda arengu toetamise ja meeskonnatööga. Et mõista Eesti haridusmaastiku mitmekesisust ja näha, kes seal ja mis eesmärkidega toimetavad, külastatakse koole Eesti erinevais paigus.

“Programmi jooksul käsitletakse teemasid, millest on kindlasti kasu pea kõigis elu valdkondades ja igapäevaelu situatsioonides. Õpetaja amet võimaldab kogeda ootamatusi, kordumatuid väljakutseid ning noorte siiraid mõtteid ja rõõmu oma eheduses. Võib kindel olla, et õpetajaametis kaht ühesugust päeva ei ole,” jagab programmi kogemust vilistlane Martin Tikk ja julgustab tudengeid kandideerima.

Hariduse tulevikutegijaks kandideerimiseks tuleb saata sooviavaldus koos õpitulemuste väljavõtte ja videoga üheminutilisest liftikõnest teemal  „Mis on minu MIKS? ja kuidas õpetajaamet seda toetaks?“. Dokumente ja videot oodatakse aadressile kadri.ratas@harno.ee hiljemalt 14. maiks. Programmi valitakse kuni 15 osalejat ning õppetöö toimub augusti lõpust detsembrini Eestimaa erinevais paigus. 

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on Haridus- ja Noorteameti eesmärk edendada ühiskonnas õpetajaameti väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu. Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Allikas: harno.ee

Osale ettevõtete ja koolide koostööseminaril!

Seekordsel lühiseminaril kuuleb kogemuslugusid, kuidas saavad ettevõtted ja koolid üheskoos läbi praktilise õppe noortele töömaailma ja ettevõtlust tutvustada. Selline lähenemine aitaks leevendada tulevikus probleemi, mis juba täna paljusid ettevõtteid kimbutab nagu kvalifitseeritud tööjõu puudus ja ettevõtte tegevusvaldkonna vähene atraktiivsus noorte seas. Elulähedane õpe pakub põnevust ka noortele ning aitab paremini mõista miks midagi õppida on vaja. 

TOIMUMISE AEG 

5. mai kell 14.00-16.00 Zoomi keskkonnas 

REGISTREERIMINE: osalemine on TASUTA, vajalik on eelregistreerimine. Registreeri kohe, et kindlustada endale koht seminaril 

SEMINARI PÄEVAKAVA

14.00 Seminari avasõnad 

Moderaator Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi üldhariduse koordinaator   

14.10 Inspireerivaid näiteid koolide ja ettevõtete koostööst 

 • “Kuidas koostööprojektiga märki tabada?”  

Koostöö, mille käigus ametikooli disainisuuna õpilased tegid ettevõttele tootearendus- ja imagokampaania. 

Merit Karise, Kuressaare ametikooli disainisuund ja Falco TuÜ juht Siim Talmar 

 • Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe praktikum 

Projekti käigus said õpilased osa ettevõtte tööst ja tegevustest ning ametitest läbi vaiba valmimise protsessi. 

Marget Privits, Vändra Gümnaasiumi direktor ja Ruth Sahin, OÜ Valley disainer

 • „Partnerite toel STEM valdkond atraktiivseks!“

Jõhvi Gümnaasiumi kogemus kooliväliste partnerite kaasamisel

Kristelle Kaarmaa, Jõhvi Gümnaasiumi keemia õpetaja ja õppejuht 

 • “Kuidas maakondlikud arenduskeskused saavad olla abiks ettevõtete ja koolide koostöö edendamisel?” 

Koostöönäiteid erinevatest maakondadest ning võimalused kuidas MAKid saavad abiks olla. 

Heidi Uustalu, Ettevõtliku Kooli arendusjuht 

15.30 Küsimused ja vastused praktikult praktikule 

Ettekannete ajal tekkinud küsimustele vastavad häid koostöönäiteid ning kogemusi jaganud koolide ja ettevõtete esindajad. 

16.00 Seminari lõpp 

SIHTGRUPP: Veebiseminarile on oodatud peamiselt ettevõtete ja üldharidus- ning kutsekoolide esindajad, aga ka teised ettevõtluse, hariduse ja sidusvaldkondade esindajad, kes on huvitatud koolide ja ettevõtete koostöö arendamisest. 

Seminar toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Teadusagentuuri ning ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu koostöös. Seminari toetab Euroopa Sotsiaalfond.  

Aprilli lõpp ja mai algus on täidetud Eesti Töötukassa töö- ja karjäärimessidega

27.-30. aprill toimub Eesti Töötukassa üle-eestiline virtuaalne Töö- ja Karjäärimess ning 4.-5. mail toimub virtuaalne töö- ja karjäärimess „Suveks tööle“, mille peamine sihtgrupp on 16-29-aastased noored. Kuna ka sel aastal on noored tööturul keerulises olukorras, siis tahame neile suve eel pakkuda võimalikult palju alternatiivseid ja paindlikke võimalusi töö ja töömaailma kogemuste saamiseks. Suveks tööle virtuaalmessilt leiab lisaks tööpakkumistele ka vabatahtliku töö, praktikakohtade ja töövarjutamise pakkumisi ning hulganisti karjääriteenuseid.

Suveks tööle messile on oodatud noored, kes otsivad tööd või soovivad saada töömaailma kogemust ja teadmisi ning noortega töötavad spetsialistid ja lapsevanemad, kes soovivad infot noorte töömaailma võimaluste kohta. Messil pakume üle 20 töötoa ja infoloengu, karjäärinõustamist ning töövestluse ja kooli sisseastumisvestluse simulatsioone.

Messil osalemine on tasuta ja toimub OnlineExpo messikeskkonnas. Külastada saab ettevõtete ja asutuste virtuaalseid bokse ning küsida küsimusi ja kandideerida. Eelmisel aastal väisas messi üle 15 000 külastaja.

Kui soovite ka enda asutusega noortele töö, vabatahtliku töö, töövarjutamise või praktika võimalusi pakkuda, siis asutuste registreerimisvormi leiab SIIT.

Suveks tööle virtuaalmessi kohta saab lisainfot SIIT, liitu üritusega ka Facebookis.

Üle-eestilise Töö- ja Karjäärimessi leiab lisainfot SIIT, liitu ka Facebookis.

I kooliastme ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendamise töölehti tutvustavad seminarid

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames on I kooliastmele ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendamise eesmärgil töölehed ning nende tutvustamiseks toimuvad virtuaalseminarid!

I kooliastmele töölehti luues on silmas peetud ettevõtluspädevusi ning need on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, seda kõike muidugi eakohasel moel. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana või anda need kasutamiseks asendusõpetajale, keda aitab kurssi viia kaasasolev õpetaja tööjuhend. Töölehed tehakse nii paberkandjal kui digitaalselt kasutamiseks.

Lisaks tutvustatakse seminaril raamatu “Tom õpib rahamängu” õpetajamaterjale, mis on samuti hea lisavõimalus teema selgitamiseks.

Seminarile on oodatud kõik algklasside klassiõpetajad, huvijuhid, aineõpetajad ja teised  õppega tegelejad koolis, kes väärtustavad ettevõtliku hoiaku ja rahatarkuse arendamist maast-madalast ning soovivad kasutada valmis materjale, mida on võimalik soovi korral ka enda jaoks kohandada.

Seminarid toimuvad (vali sobiv aeg):

26.04.2021 kell 14.15-15.45 Registreeru siin

13.05.2021 kell 14.15-15.45 Registreeru siin

Koolitaja: töölehtede looja, Tallinna Reaalkooli algklasside huvijuht ja õpetaja Margit Luts

Uus veebiplatvorm viib kokku praktikandid ja praktikakohad

Infinder on Ajujahi top 30 ettevõte, mis aitab leida sobivaid praktikante ühendades ühel veebiplatvormil praktikasoovid ja -pakkumised.


Siiamaani puudus ühtne mugav süsteem – üliõpilastel oli praktikakoha leidmine ebamugav ja keeruline, ettevõtetel puudus kindel koht, kuhu oma pakkumine sisestada. Teema on oluline ka praeguses kriisis olevas maailmas, praktikaid tuleb ikka läbida ning üksteise leidmine on raskendatud.


Infinder toimib nii, et ettevõte ja praktikant sisestavad oma soovid ja vajadused. Meie leiame kattuvused ja näitame neid kuulutusi osapooltele. Praktikant näeb endale sobivaid praktikapakkumisi ja neid meeldivaks märkida. Ettevõte näeb kandidaate, kes sooviksid nende juurde praktikale tulla ning saavad alustada vestlust.


Hetkel on populaarsed kaugpraktikate võimalus ja praktikad iduettevõtete juures. Tänu praktikale saab potentsiaalse töötajaga juba varem tutvust teha ja tema tugevusi, nõrkusi ning isikuomadusi lähemalt näha või leida meeskonda kiirel perioodil abikäsi. Infinderi lahendus on avalik olnud kolm nädalat ning sisestatud on üle 200 praktikasoovi ning -pakkumise, tekkinud mahukas baas erinevates valdkondades.


Kutsume üles Infinderi lehel (https://www.infinder.ee/) oma praktikapakkumist tasuta sisestama ja enda vajadustele vastavat praktikanti leidma!

Edumusega põhitöö kõrvalt õpetajaks

Edumus kutsub töötavaid spetsialiste panustama haridusse, õpetades ühes koolis ühele klassile ühte ainet.

Keskmine nädalane koormus Edumusega õpetades on 2 kontakttundi nädalas. Teist sama palju tuleks arvestada tundide ettevalmistuseks. 

Loe lisaks ja registreeru programmi õpetajaks: https://opetajaks.edumus.org 

“Kahe tegutsemisaastaga oleme koolidesse saatnud juba üle 40 Edumuse õpetaja. Liitu Edumuse programmiga ja saad sügisest õpetada ühes koolis ühele klassile endale meelepärast ainet, olgu see siis ettevõtlus, disain, tarkvaraarendus või füüsika. Meie poolt on sulle toeks mentorid ja õpetajakoolitus oma ala professionaalidelt,” selgitas Edumuse asutaja Maria Rahamägi.

Registreeri oma kool Edumuse programmi: https://edumus.org/koolile

Loe, miks innustada oma töötajaid Edumuses osalema: https://edumus.org/ettevttele

Edumuse õpetajatele on programm üldjuhul vabatahtlik ja tasuta – õpetamisest saadud tulu investeerime koolitamisesse ja programmi arendamisse. Juhul, kui õpetad koolis rohkem kui 2 kontakttundi nädalas, saad õpetamise eest ka lisatasu.

Tule jaga oma teadmisi noortega ja õpeta Eesti tuleviku tegijaid!

Miks minna Edumusega õpetama?

 • Vastutustundlik ja põnev hobi

  Kujunda oma põhitöö kõrvalt Eesti tulevikku – aitad leevendada õpetajate puudust ning tood kooli uusi ja praktilisi teadmisi.
 • Tipptasemel koolitus ja mentorid

  Edumuse koolitus on välja töötatud spetsiaalselt eelneva õpetamiskogemuseta inimestele. Lisaks on terve õppeaasta vältel abiks mentorid.
 • Uued tutvused ja võrgustik

  Tarkvaraarendajad, kunstnikud, tippjuhid ja paljude teiste valdkondade spetsialistid – Edumuse õpetajate pere on kirev ja mitmekülgne.

Registreeru Edumuse platvormil juba täna ning leiame sulle sobiva kooli ja aine, mida saad juba septembris õpetama minna. 

Kui oled kooliga kokkuleppe sõlminud, ootame sind augustikuus kolmepäevasele eelkoolitusele.

Loe lisaks ja registreeru programmi: https://opetajaks.edumus.org 

Eesti parimad õpilasfirmad selguvad peatselt

Peagi valitakse taas aasta parim mini- ja õpilasfirma! Kas sel aastal võidutsevad aksessuaarid, disaintooted, söögid või hoopis mõni teenus? Mõlema võistluse võitjaid on veel vara ennustada, sest võistlusteni on veel veidi aega. Küll aga võib mõlema finaalvõistluse kuupäevad omale kalendrisse märkida!

6. mail toimub võistlus “Eesti parim minfirima 2021”, kuhu on oodatud osalema 2020/21 õppeaastal registreeritud põhikoolide 7.-9. klasside õpilaste loodud minifirmad. Aasta parima minifirma valitakse ka sel aastal veebi vahendusel. Minifirmade finaalvõistlus koosneb kolmest osast.

 1. Minifirma tegevusaruannete põhjal valitakse välja finalistid ning finaalvõistlusel on hea tegevusaruanne üheks teguriks, mille põhjal valitakse parimatest parimad.
 2. Vestlus žüriiga toimub 6. mail veebis, kus žürii uurib ja puurib minifirma toodet ja tegevust iga nurga alt. Vestlusvoorust ei toimu ülekannet.
 3. Esinemisi kutsume vaatama nii minifirmade fänne kui ka lapsevanemaid. 6. mail kanname Zoomi vahendusel üle kõigi finalistide esinemised, mille käigus tutvustavad noored ettevõtjad oma ideed ja toimetamisi.

Võistlus kulmineerub online-galaga, kus kuulutame välja selle aasta kõige tublimad minifirmad! Gala on avatud kõigile huvilistele ja sõpradele.

Võistluse “Eesti parim minfirma 2021” võistluse reeglid on leitavad SIIT.

Võistlus “Eesti parim õpilasfirma 2021” toimub 20.-21. mail. Võistlus toimub peaaegu sellisel kujul nagu korraldajad unistanud on – pealtvaatajate jaoks jääb üritus küll suletuks, kuid õpilasfirmad saavad astuda võistlustulle Tallinnas asuvas Kultuurikatlas. Õpilasfirmade võistlusele oodatakse kandideerima kõiki sel õppeaastal tegutsenud gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilasi, kelle õpilasfirma on registreeritud JA Eestis. Parim õpilasfirma valitakse nelja vooru tulemusena.

 1. Õpilasfirma tegevusaruande ja pearaamatu põhjal valitakse välja 24 finalisti, keda ootab ees järgmine voor.
 2. Vestlusvoor žüriiga toimub sel korral varem. 10. mail paneb žürii õpilasfirmade ja nende ideede tugevuse proovile Zoomis ning just need 15 minutit viivad 12 õpilasfirma superfinaali. Vestlusvoor on kinnine ning sellest ülekannet ei toimu.
 3. Stendivoorus osalevad 20. mail 12 superfinalisti ning seal pannakse proovile oma müügioskused. Otsuse selle kohta kas saame muuta stendivooru ka külastajatele avatuks, võtame vastu maikuus. Kindlasti toimub sellest voorust põnev ülekanne, millele on võimalik ka kodudest kaasa elada.
 4. Lavaesinemised toimuvad 21. mail Kultuurikatlas. Žürii hindab esinemise ajal äriidee igat tahku. Lavaesinemisi kanname üle ka otseülekande vahendusel.

21. mail oodatakse lisaks lavaesinemistele, osa saama veebi vahendusel ka finaalvõistluse galast. Auhindade galal tunnustatakse eriauhindadega silmapaistvalt tublisid õpilasfirmasid, kuulutatakse välja JA aasta tegijad ning tehakse teatavaks ka selle aasta õpilasfirmade võistluse esikolmiku.

Õpilasfirmade võistluse raames on ka publikul võimalik sõna sekka öelda. Alates 10. maist on avatud JA Eesti Facebookis hääletuskeskkond, kus saad anda hääle oma lemmikule ning ehk tunnustame just teda rahva lemmiku tiitliga.

Võistluse “Eesti parim õpilasfirma 2021” võistluse reeglid on leitavad SIIT.