Osale koolitusel: Ettevõtluspädevuste arendamine ja lõimimine õppes

Ennast juhtiv, ettevõtlik õppija, kes soovib ja oskab oma ideid ellu viia – kuidas tema kujunemist õppes toetada?  Suurepärane võimalus osaleda mugavalt Edu ja Tegu kahepäevasel virtuaalsel koolitusel! Registreeru kohe, koolitus on juba järgmisel nädalal!

Koolituse teemad:

  • Ettevõtluspädevuse mudeli tõlgendamine ja ettevõtluspädevuse arendamise juhendi rakendamine õppetöös. Ettevõtlusõppe kavandamine ja enesehindamise integreerimine õppeprotsessi.
  • Õppija enesejuhtimise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek, metatunnetus.
  • Ärivõimaluste avastamine ja kasutamine, ettevõtlusprotsessi mõistmine. Õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengu integreerimine ettevõtlusprotsessi.
  • Õppija sotsiaalsete olukordade lahendamise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: algatusvõime; suhtlemis- ja koostööoskused.
  • Ettevõtluskeskkonna mõistmist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Ärivõimaluste avastamist toetavad õpetamistegevused ja ülesanded. Finantskirjaoskust arendavad õpetamistegevused ja ülesanded.
  • Õppija väärtust loova mõtlemise valdkonna alapädevuste arengu toetamine: loovus, probleemilahendus, planeerimine, eetiline ja jätkusuutlik mõtlemine ettevõtluspädevuse alapädevuste arengu toetamise kavandamine oma õppetöös.

Koolitajad: TalTechi õppejõud Katrin Arvola, Marianne Kallaste, Martin Toding, Sirje Ustav, Urve Venesaar.

Vaata lähemalt ja registreeru  https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=26227

Seotud uudised

Valminud on õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend

2. March 2021

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames valminud ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse…

Arendagem ettevõtlikkust iga päev ja igas koolitunnis

12. April 2017

Ettevõtlusõppe programmis „Edu ja tegu” töötavad teadlased välja Eesti haridussüsteemi sobivat ettevõtluspädevuse mudelit, mille arendamist on mitmel põhjusel oluline koolis toetada. Ettevõtluspädevuse mudelit tutvustavad programmi metoodika töörühma liikmed…