„Tööle kaasa!“ – võimalik ka virtuaalselt!

Loova tuleviku kooli 6. klassi õpilane tööeluga tutvust tegemas

15. veebruaril toimus algatus „Tööle kaasa!“. Päeva raames avasid tööandjad uksed või virtuaalsed uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalik põhjalikumalt oma vanemate töö ja töökeskkonnaga tutvuda. Algatus toimus üle-eestiliselt neljandat aastat ning oli suunatud 1.-9.klassi õpilastele.

Sel aastal oli „Tööle kaasa!“ päeva organiseerimine osalenud koolidele ja tööandjatele eelmiste aastatega võrreldes suuremaks väljakutseks. Arvestada tuli kehtivate tervisekaitsenõuetega ning vastavalt võimalustele ja vajadustele sai korraldada kogu päeva ka virtuaalselt. Algatuse eestvedajad olid selleks tarbeks uuendanud ka tööandjatele ja koolidele mõeldud abistavad juhendid, kust mitmeid ideid leida võis. Vastavalt võimalustele sai tööandja korraldada näiteks virtuaalseid õppekäike, teha eelnevalt salvestatud videod töökohtadest, otseülekandeid ja jutuajamisi erinevate ametikohtade esindajatega töökohast või siis virtuaalseid kohtumisi teiste töötajate lastega, kes samuti “Tööle kaasa!” päevast osa võtsid. Kui töökeskkond ohutult võimaldas, siis sai loomulikult tööle kaasa minna ka tavapärasel viisil.

Vaatamata keerukale väljakutsele oli tagasiside positiivne

Olukorrast tulenevalt oli sel aastal ka osalus madalam võrreldes eelmiste aastatega, mistõttu eriline kiitus neile tööandjatele ja koolidele, kes ka keerulisel ajal leidsid võimalusi, et õpilastele töömaailma tutvustada. Kokku osales umbes 500 tööandjat, 50 kooli ning ligi 1500 õpilast. Osalenute tagasiside oli väga positiivne ning leiti nutikaid lahendusi, kuidas kehtivate piirangute raames siiski kõike korraldada. Järgnevalt on välja toodud mõned näited, millist tagasisidet tuli nii osalenud tööandjatelt kui koolidelt.

Tööandjate kogemused:

Saaremaa Tarbijate Ühistu: „Eriline aeg nõuab teistmoodi lähenemist ja otsustasime sellel aastal, et terve kaasa töötamine on virtuaalne. Tagasisidestavas vestluses on välja koorunud aga tore tõsiasi: ettevõttest sai osalejatele pilt seetõttu palju avaram. Seda mis lapsevanem tööl teeb on läbi igapäevaste koduste vestluste lastel teada aga suuremat pilti saime sellel aastal kindlasti palju paremini tutvustada.“

Sanitex OÜ: „See on väga tore algatus. Õpilane saab näha töö telgitaguseid. Analüüsida iseenda oskuseid, tundeid, isikuomadusi, ka seda kas see oleks talle tulevikus sobiv amet. Paneb õpilast mõtlema kastist välja.“

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ: „Õpilastel on põnev osaleda reaalses töömaailmas ja huvitav on ka nende ehedat tagasisidet enda tööle saada.“

Koolide kogemused:

Ruila Põhikool: „Õpilased koostasid päevast etteantud küsimustikku arvestades PowerPoint esitluse. Tööd laetakse üles ka kooli kodulehele “Ettevõtlusprojekti” alla. Päev oli osalenud lastele väga meeleolukas ning õnnestus väga hästi. Saadi uusi teadmisi ohutuse kohta, veedeti kvaliteetaega vanematega,, esineti kaasõpilastele, kus jagati oma kogemust. Tahaks veel sellist päeva korraldada.“

Rakvere Gümnaasium: „Väga tore algatus ja hästi korraldatud. Palju erinevaid võimalusi ja mõtteid  päeva läbiviimiseks. Õpilastel oli põnev päev. Suureks abiks olid korralikud  juhendid, näidiskirjad, töölehed.“

Järgmisel aastal jälle

Nagu ka eelnevatel aastatel, oli algatusega võimalik liituda kahel moel. Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldas praktilise õppepäeva oma töötajate lastele, sel juhul registreerus ettevõte. Võimalik oli kaasa lüüa ka koolipoolsel initsiatiivil, kus algatuses osaleti kogu klassi või kooliga. Sel juhul pöörduti tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerus kool. Algatus „Tööle kaasa!“ on läbi aastate saanud head tagasisidet ja nii mõnedki osalenud koolid ja tööandjad on öelnud, et see on muutunud neile juba traditsiooniks. Järgmisel aastal tähistab „Tööle kaasa!“ juba viiendat aastat, mil taaskord on osalema oodatud kõik tööandjad, koolid, õpilased ja lapsevanemad. Lisainfo: www.töölekaasa.ee.

Seotud uudised

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks!

8. December 2020

Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja sageli ka vajalikud…

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

10. January 2020

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud…