Valminud on õppija ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames valminud ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse arengut ja paremat toimetulekut õppetöös ja igapäevaelus.

Enesehindamine on üks võimalusi õppijatel ettevõtluspädevuse sisu paremaks mõistmiseks ja selle seostamiseks isikliku kogemusega. Enesehindamise metoodika rakendamine õppetöös võimaldab õppijatel mõtestada pädevuste omadusi ja hinnata oma teadmisi ja oskusi vastavates valdkondades. Selle kaudu saab muuhulgas arendada ka kriitilist mõtlemist ning õppida märkama enda tugevaid külgi, aga ka arendamist vajavaid omadusi. Enesehindamise tulemusena saavad õppija ja õpetaja/õppejõu koostöös planeerida alapädevuste arendamist.

Juhendis on toodud kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades. Seejärel antakse soovitusi ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel, kirjeldatakse enesehindamise rakendamise võimalusi. Juhendis on olemas ka nõuanded ja tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks, et edasist õppetööd planeerida.

Ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendi aluseks oli Edu ja Tegu uuring „Ettevõtluspädevuse enesehindamise metoodika täiendamine ja rakendamine toetamaks õppija ja õpetaja/õppejõu arengut läbi teadlikkuse ja teadmiste tõstmise ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest tervikuna“. Keskne uurimisküsimus oli: Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut?

Uuring viidi läbi ja juhend valmis TalTechi, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli koostöös Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Tutvu juhendiga siin: 

ETTEVÕTLUSPÄDEVUSE ARENDAMISE JA ENESEHINDAMISE JUHEND 2021

Head kasutamist!

Seotud uudised

Arendagem ettevõtlikkust iga päev ja igas koolitunnis

12. April 2017

Ettevõtlusõppe programmis „Edu ja tegu” töötavad teadlased välja Eesti haridussüsteemi sobivat ettevõtluspädevuse mudelit, mille arendamist on mitmel põhjusel oluline koolis toetada. Ettevõtluspädevuse mudelit tutvustavad programmi metoodika töörühma liikmed…