Registreeru “Tööle kaasa!” päevale!

Kutsume tööandjaid, lapsevanemaid ja koole liituma algatusega „Tööle kaasa!“!

Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril  pakuvad tööandjad võimalust töötajate lastele lähemalt tutvuta oma vanemate tööga ning töömaailmaga laiemalt.

Eelmisel aastal osales algatuses ligi 250 kooli, 1000 tööandjat, kes kaasasid kokku 4000 õpilast.

Milline on algatuses osalemise kasu?

  • Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte;
  • Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.
  • Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
  • Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet;

Kaasa saab lüüa ka distantsõppe vormis

Tulenevalt praegustest riskidest on loomulikult oluline kõigil osalejatel järgida kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja olla valmis korraldama üritust distantsilt, kasutades vajadusel virtuaalseid võimalusi. Uuendatud on tööandjatele ja koolidele mõeldud abistavad juhendid, kust leiab ideid, kuidas saaks “Tööle kaasa!” õppepäeva korraldada kaugõppe vormis. Vastavalt võimalustele saab tööandja korraldada näiteks virtuaalseid õppekäike, teha eelnevalt salvestatud videod töökohtadest, otseülekandeid ja jutuajamisi erinevate ametikohtade esindajatega töökohast või siis virtuaalseid kohtumisi teiste töötajate lastega, kes samuti “Tööle kaasa!” päevast osa võtavad. Tööandjale mõeldud juhendis on muuhulgas välja toodud soovitused teemadest, millele tähelepanu pöörata, kaasates erinevas vanuses lapsi. Täpsemalt saab lugeda: https://www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa/#juhendid

Algatusega liitumiseks on kaks võimalust:

1. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele.

2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Kui sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks siit www.töölekaasa.ee.

Algatust „Tööle kaasa!” korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ning Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga.

Seotud uudised

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks!

8. December 2020

Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja sageli ka vajalikud…

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

10. January 2020

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud…