Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks!

8-aastane Maialiis koos ema Kateriinaga “Tööle kaasa!” päeval kaupa vastu võtmas
Coop Põlva Tarbijate Ühistus. Foto: Mari Koort

Võime tihti täheldada nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikkust selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja sageli ka vajalikud teadmised.

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid teha oma valikuid teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega.

Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!”, millega kutsutakse üles tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Juba neljandat korda korraldab „Tööle kaasa!” algatust Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Haridus-ja Noorteameti ning Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Algatuse idee seisneb selles, 15. veebruaril 2021 avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Lapsevanem on kõige lähem lüli lapsele töömaailma tutvustamisel. Kui seda teha veel teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.

 „Tööle kaasa!” algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib loomulikult kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi. Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Algatuse käigus saab noor teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus.

Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on algatus konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti saab algatuse kaudu aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aja veetmiseks.

Eelmisel korral osales 4000 õpilast ja 1000 tööandjat

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” 2020. aasta veebruaris kolmandat korda. Siis osales ligi 1000 tööandjat, ligi 250 kooli ning 4000 õpilast. Igal aastal on algatuse tuntus ja  osalejate arv järk-järgult kasvanud. Suur osalejate huvi ning positiivne tagasiside nii tööandjate kui ka koolide poolt annavad kindlust, et algatusega tuleb jätkata. Paljud osalejad avaldasid lootust, et algatusest võiks saada traditsioon.

Eelmistel aastatel osalesid „Tööle kaasa!” algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti, nii suured kui väikesed ja seda väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt, kus noored said tutvuda seinast seina ametitega.

Rõõmustav tagasiside

„Tööle kaasa!” algatuse tagasiside on korraldajate rõõmuks eelnevatel aastatel olnud väga positiivne. Osalenud ettevõtete ja koolide arvates on sellist algatust väga vaja ning kõige rohkem toodi välja seda, et algatuses osalemine tõi töökeskkonda palju positiivset energiat ja elevust ning tõstis motivatsiooni. Boonuseks on seegi, et algatus andis ka tööandjatele endile võimaluse oma valdkonda lähemalt tutvustada.

Tagasisides toodi välja sedagi, et algatuse korraldajate poolt ette valmistatud juhendid nii koolile kui tööandjale, kuidas „Tööle kaasa!” päeva paremini ette valmistada ja korraldada, olid väga suureks abiks. Samuti selgus, et mõnes ettevõttes andis algatuses osalemine käegakatsutavaid tulemusi juba samal aastal – osalenud töötajate lapsed hakkasid valdkonna vastu rohkem huvi tundma ning tulid ettevõttesse suveks tööle või läksidki valdkonnaga seotud eriala õppima.

Koolide poolt osaleti peamiselt üksikute klasside kaupa, nii et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem toimus koolis kogemuste vahetamine. On olnud ka koole, kes osalenud kogu kooliperega kui ka koole, kus õpilased käisid tutvumas oma vanemate tööga, aga kool kui organisatsioon ise registreerus ka tööandjana ehk siis kõik kooli töötajad võtsid oma lapsed tööle kaasa, et tutvustada erinevaid ameteid koolis.

Korraldajad võtavad igal aastal arvesse ka osalenute tagasisidest selgunud ettepanekuid, et algatust veelgi paremaks muuta. 2021. aastal toimub ühe suure muudatusena algatus fokusseerituna vaid ühel päeval 15. veebruaril varasema nädalase perioodi asemel. Seda selleks, et vältida segadust, kus ühe piirkonnad koolid ja tööandjad Tööle kaasa! päeva kõik nädala jooksul erinevale päevale planeeriksid.

Uuendamisel on ka abistavad juhendid, kus pakutakse tööandjatele välja ideid, kuidas saaks ettevõttes lastele Tööle kaasa! õppepäeva korraldada kaugõppe vormis. Seda juhul, kui terviseriski või muudel kaalutlustel ei ole võimalik lastel füüsiliselt töökohas viibida.

Huvi korral on algatusega võimalik liituda veebilehel kahel moel:

1. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.

2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Loe lisaks: www.töölekaasa.ee

Seotud uudised

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

10. January 2020

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud…

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…