Ettevõtete ja koolide koostööseminaril tõdeti, et eluline õpe algab kooli juhtkonnast ja õpetajatest

25. novembril toimus juba traditsiooniks kujunenud koolide ja ettevõtete koostööseminar, seekord esmakordselt üle veebi. Seminarile lisasid kogemuslugudega põnevust erinevad koostöö osapooled: koolijuht Mare Räis Järveküla Koolist, majandusõpetaja Tiina Saar Tallinna 32. Keskkoolist, Sander Pikkel LHV pangast ja lapsevanem Kadi Roosipuu, MTÜst Töösõppe ühing. Heade näidetena välja toodud koostööprojektide eesmärk oli anda õpilastele elulist kogemuspõhist õpet keerulistes valdkondades, kus õpikust ja õpetajast jääb väheks ning selliselt, et kasu oleks kõigile osalejatele. Aruteludest jäi ka kõlama, et ainete eluliste seoste õpetamisel ja praktiliste ülesannete leidmisel on väga olulisel kohal õpetajate ja kooli juhtkonna koolitamine ettevõtetes. Seminari teises pooles toimus gruppides ajurünnak teemal „Milliseid uusi võimalusi virtuaalne maailm koolide ja ettevõtete koostööks tekitab?“

Inspireerivad kogemuslood

Näiteid koostöö võimalustest kohalike ettevõtete ja kooli vahel  tõi seminaril osalejatele Mare Räis, Järveküla kooli direktor. Järveküla põhikooli ja Rae valla ettevõtete koostöö eesmärk on selgitada ja näitlikustada STEM aineid (teadus, tehnoloogia , inseneeria, matemaatika)ning aidata vastata põhikooli õpilaste küsimustele – kes minust saab, miks peab õppima, mis mind huvitab, mida tasub õppida jne. Selle jaoks kaasatakse õppetöösse ka lapsevanemaid, kes viivad läbi töötubasid, teevad õppekäike oma töökohtadesse, korraldatakse ühiseid õpiüritusi ning võetakse osa Tööle kaasa! algatusest.  Vähemtähtis ei ole ka õpetajate koolitamine. Enesetäiendamise eesmärgil käiakse ettevõtete külastustel, õpitakse teiste koolde kogemustest ning hoitakse end kursis tulevikutöö trendide ja OSKA raportitega. (ettevõtete külastused, Oska raportid ja tulevikutöö, teiste koolide kogemustest õppimine). Lisaks õpilastele saavad sellisest koostööst kasu ka koolijuht ja õpetajad, kuna tekitab parema arusaaama ettevõtete tööprotsessidest, tingimustest, eeldustest ja ainete seotusest päriseluga. Ettevõtetele annab aga võimaluse noorte seas tööandjana silma paista ja kaasata õpilasi oma tegevustesse.

Aktiivse lapsevanemana veab Kadi Roosipuu juba alates 2013. aastast Töösõppe projekti ning on loonud selle jaoks ka eraldi MTÜ. Projekti eesmärk on õppimine töö juures ja läbi eluliste näidete ehk üks ainetund viiakse reaalselt läbi ühe ettevõtte sees, päriselu keskkonnas. Matemaatika valiti seetõttu, et reaalainetes on lastel alati kõige enam küsimusi, miks seda õppima peab ning kus teadmist tulevikus kasutada, numbrid ja valemid ei seostu päriseluga. Lapsevanem on seejuures nii projekti algataja, organiseerija, transpordi korraldaja kui rahastuse otsija. Samuti leidis ta ettevõtted, kus lastel oleks huvitav õppida. Aastate jooksul on külastatud erinevaid Harjumaa ettevõtted ja tutvutud sealsete tööülesannete, tegevuste, ametite, inimestega, töötaja kohustuste, õiguste ja ootustega ning saadud selgemaks erinevate õppeainete kasutamist töös. Ettevõtted pakkusid välja elulised matemaatikaülesanded, mille õpetajad kohandasid eakohaseks ning mida õpilased lahendasid ettevõttes kohapeal

Sellest kuidas juba koolipingis investeerimist õpetada, rääkis seminaril Sander Pikkel LHV pangast, kus on väljatöötatus spetsiaalne õppemäng Börsihai. Mängu eesmärk on suurendada säästmisharjumust, võtta ära hirm investeerimise ees ja kindlustada pensionipõlv, sest isiklikud säästud ja investeeringud on parim kaitse vaesusriski vastu. Eestis investeeritakse Põhjamaadega võrreldes oluliselt vähem ning koolides ei räägita eriti investeerimisest. Rahatarkuse uuringute põhjal on Eesti inimeste teadmised head, kuid reaalne käitumine erinev. Börsihai mäng imiteerib inimese elu, kus iga börsipäev võrdub ühe eluaastaga, mil mängija kontole laekub 1000 eurot, mida saab pensionipõlveks investeerida. Börsihaid saab kasutada majanduse või ühiskonnaõpetuse tundides ja  LHV aitab materjalide ning õpetajate koolitusega. Lähemalt saab mängu kohta lugeda www.lhv.ee/hai ja www.facebook.com/borsihai

Projekt „Noored maale“ , mida esitles Tiina Saar, Tallinna 32. Keskkooli majandusõpetaja, viis Tallinna noored Läänemaa ettevõtlust arendama. Tegevused kestsid 2018-2020, igal aastal oli nooretel erinev ülesanne. Valiti hõreda tegevusega kogukonnad. 2018. a oli õpilastel ülesandeks välja mõelda, kuidas elavdada piirkonda nii, et inimesed tahaksid sinna elama minna. 2019. a ülesandeks pakuti OTT (otse tootjalt tarbijani) liikmetele turundusideid ja strateegiad kliendini jõudmiseks. 2020.a kevadel kohtuti väikeettevõtjatega, kes analüüsisid koos õpilastega oma eelarveid. Ülesanne oli töötada välja ideed tulude suurendamiseks ja kulude kokkuhoiuks.  2020. aasta sügisel kohtuti noorte ettevõtjatega ja õpilased pidid pakkuma piirkonna uute töökohtade ja ekspordiartiklite ideid. Ettekandeid tehti jooksvalt ka Haapsalu linnavalitsuse esindajatele, neist viimane virtuaalselt. Ideed on üleval ka Haapsalu linnavalitsuse kodulehel kogukonnaelu lingi all  https://www.haapsalu.ee/

Seminari teises pooles toimunud grupitööde kokkuvõtteid saab lugeda SIIT.

Seminari korraldasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Teadusagentuur ning ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu. Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond.

Seotud uudised

LHV kutsub osa võtma Börsihai mängust!

20. October 2020

Noored on järjest rohkem hakanud huvi tundma investeerimisteemade vastu ning LHV korraldab 19. korda virtuaalse aktsiakauplemismängu Börsihai, mis toimub 2. novembrist kuni 20. novembrini. Börsihai on suurepärane võimalus…

Ida-Viru koolilapsed vallutasid neljaks kuuks kohalikud ettevõtted

26. February 2018

10 kooli, 54 ettevõtjat, 245 ettevõtlusteadmistest pakatavat noort – selline on Ida-Viru koolide ja ettevõtete koostööprojektis „Üks päev ettevõtjana“ tulemus numbrites. Boonusena veel noorte ettevõtjate omandatud oskused valmistada…

Selgunud on Eesti õpilasfirmade laada parimad!

20. February 2015

Iga-aastane Junior Achievementi Eesti korraldatud Eesti õpilasfirmade laat tõi seekord Kristiine ja Rocca al Mare keskustesse kokku 160 õpilasfirmat Eestist, Türgist, Gruusiast, Lätist ja Rootsist. Seekordne laat oli…