Tänavuse noorsootöö nädala fookus on noorte osalus ja ettevõtlikkus

23.-30. novembril 2020 aset leidva noorsootöö nädala tunnuslause on „Loon ise oma elu“, võttes fookusesse noorte osaluse ja ettevõtlikkuse. Nädala raames tuuakse esile noorte endi ägedad tegevused, ettevõtmised ja algatused ning toetatakse noorte informeeritust neile suunatud võimalustest erinevatel tegevuste raames.  

Noorsootöö nädala eesmärk on tõsta esile noored, neile suunatud võimalused ja toetada noorte informeeritust mitmesuguste tegevuste raames. Noorteinfoportaaal Teeviit kutsub noori ja noortevaldkonna töötajaid, noorsootöö- ja haridusasutusi, noortevaldkonna partnereid, otsustajaid ning teisi osapooli (lapsevanemad, kogukond, siduspartnerid) noortega neile olulistel teemadel arutlema ning temaatilisi tegevusi korraldama, toetades sellega noorte osalust, kaasatust, omaalgatust ja ettevõtlikkust, aga ka enesearengut, potentsiaali rakendamist ning noortele oluliste teemade mõtestamist.

Nädala raames on fookuses noorte osalus, kaasatus ja kaasarääkimine noortele endile olulistel teemadel, noorte ettevõtlikkus ja noorte endi suured teod ning algatused. Tegevused, algatused ja ettevõtmised on oluline kujundada, planeerida, algatada just noorte soovide ja vajaduste alusel, et noorte endi osalus ja ettevõtlikkus oleks seeläbi edendatud ja toetatud. Kõik nädala raames toimuvad tegevused kantakse noorsootöö nädala veebilehe kaardirakendusele. Samuti leiab veebist kasulikke materjale ja viiteid, huvitavaid lugemismaterjale ja videoid.

Sel aastal toimub noorsootöö nädal 10. korda. Eelmisel aastal kandis noorsootöö nädal pealkirja „Tervis. Minu heaolu.“, mille raames käsitleti vaimset, sotsiaalset ja füüsilist tervist. Üle eestiliselt toimus koostöös noorte ja partneritega ligi 300 ettevõtmist, mis olid leitavad kaardil. Ka sel aastal kantakse kõik tegevused noorsootöö nädala veebilehel asuvale kaardile, et tuua esile mitmesugused võimalused ja tegevused üle terve Eesti.

Samuti toob noorteinfoportaal Teeviit noorteni mitmeid veebipõhiseid algatusi, tegevusi ja infot – toimuvad temaatilised veebinarid, avaldatakse taskuhäälingu „Teeviit Tulevikku“ episoode, otseülekanded ja lühivideod, kuhu kaasame noori ja koostööpartnereid. Nädala korraldusse on kaasatud noored, kes aitavad luua ja ellu viia põnevaid tegevusi, samuti on ka nädala visuaalse identiteet loodud koos noortega – noorte osalus ja ettevõtmine on olulise väärtusega!

Rohkem infot nädala kohta leiab portaalist www.teeviit.ee ning sotsiaalmeediakanalitest Facebook, Instagram ja Youtube. Samuti avatakse nädala teemaline veebileht oktoobrikuu alguses.

Noorsootöö nädalat korraldab Haridus- ja Noorteamet ning tegevusi viib ellu ning koordineerib noorteinfoportaal Teeviit. Täpsustavad küsimused, koostööettepanekud võib saata teeviit@harno.ee või kadri.koort@harno.ee.

Seotud uudised

Kogemuspäevik ootab noorte endi lugusid

22. September 2020

Noorteinfoportaal Teeviit kutsub kõiki noori üles kuni 30. septembrini JAGAMA OMA KOGEMUST! Noorel, noortegrupil või organisatsioonil on võimalus jagada osaluse, kaasatuse ja/või ettevõtlikkuse, omaalgatuse teemalisi lugusid 1-1,5 minutilise video…

Milleks meile ettevõtlikkus?

11. October 2017

Ettevõtliku meelelaadi tähtsust on raske üle hinnata. Ettevõtlik inimene saab hakkama iseendaga ja suudab muuta ühiskonda – olgu siis tööandjana või -võtjana, vabatahtlikuna või mõnes muus rollis. Ettevõtlikkuse…