Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumine

Head ettevõtete ja koolide esindajad!

Oleme kogumas häid näiteid Eesti koolide ja ettevõtete erinevatest koostöövormidest, et koondada need ühte inspireerivasse kogumikku. Kui Teie kool on teinud tulemuslikku koostööd ettevõtetega või kui Teie ettevõte on teinud koostööd koolidega, siis see üleskutse on just Teile!

Ootame kogumikku võimalikult eriilmelisi kirjeldusi ettevõtete ja koolide koostöövõimalustest. Näiteks:

 • Huviringi juhendamine;
 • Panustamine õppekava arendusse;
 • Regulaarselt külalislektorina esinemine;
 • Projektipõhine õpe;
 • Teemapäeva või -nädala läbiviimine;
 • Uurimistööde teemad ettevõtetelt;
 • Valikaine loomine;
 • Õpilaste ja õpetajate tunnustamine;
 • Õppeülesannete loomine;
 • Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena;
 • Ettevõtte toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine;
 • Kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs;
 • Ettevõtete audiovisuaalsed lahendused;
 • Ettevõtte kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine õpiülesandena;
 • Ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel.

Oleme väga tänulikud, kui leiate veidi aega, et täita lihtne ankeet tehtud koostöö kohta, mis aitab kogumiku jaoks vajalikku sisendit koondada. Palun täitke ankeet SIIN. Tähtaeg on 9. oktoober.

Kogumik saab olema  praktiliseks abimaterjaliks haridusasutustele, kes soovivad õppetööd praktilisemaks muuta ja teha rohkem koostööd ettevõtetega. Samuti ka ettevõtetele, kes sooviksid oma toetustegevusi hariduse valdkonda suunata, kuid ei tea millised on võimalused. 

Sarnane kogumik pandi esmakordselt kokku 2018 aastal, sellega on võimalik tutvuda: https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotete-ja-koolide-koostoo-heade-praktikate-kogumik/

Koostöö lugusid kogutakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames koostöös Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga.

Lisainfo: liisi.haas@koda.ee

Seotud uudised

Vaja on koolide ja ettevõtete koostööpakti

16. June 2014

Kuidas saaksid lapsi õpetada lisaks õpetajatele ka koolide partnerfirmade inimesed? Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja saalis toimus 22. mail ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!” kevadseminar pealkirjaga „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete…