ProgeTiiger kutsub õpilasi end proovile panema

21. septembril algab ProgeTiigri programmi üle-eestiline õpilasüritus, millest on osa võtma oodatud kõik huvilised lasteaiast gümnaasiumini. Haridus- ja Noorteameti korraldatav suursündmus kestab kaks kuud, mille jooksul saavad õpilased end proovile panna robootika-, digikunsti-, programmeerimis- jt ülesandeid lahendades. Tänavusele aastale omaselt toimuvad paljud ühisüritused veebis.

Õpilasvõistlus “ProgeTiigri tulevikutegijad 2020” kestab 21. septembrist 20. novembrini. Ülesandeid saab lahendada tunnis, huviringis või sõpradega, neid võib lahendada arvutite või robotite abil või siis üldse ilma seadmeta. Sobivaid ülesandeid leiab igale vanusele ning need on kõigile kättesaadavad ProgeTiigri kogumikus. Iga vanuserühma osalejate vahel loositakse välja ka põnevaid auhindu.

Möödunud aastal võttis õpilasvõistlusest osa pea 15 000 õpilast. Lasteaialapsed tegid esimesi samme programmeerimises legoklotside ja mesilasrobotitega, vanemad õpilased lõid mänge ja animatsioone ning juhtisid roboteid ja droone. Õpilased said kätt proovida ka õpetaja-ametis, juhendades nii kaasõpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid.

“Tänavu tahame suunata enam tähelepanu hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Tehnoloogia on põnev ja selle kaasamine tekitab huvi õppida, näiteks saab robotite abil nii mõnigi asi paremini selgeks,” kirjeldas ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum. “Tahame aidata koolidel ja lasteaedadel suurendada omavahelist koostööd ja jagada kogemusi, millest teisedki inspiratsiooni saaksid.“

Kui möödunud sügisel toimus ka 500-1000 osalejaga suurüritusi, siis tänavu selliseid suuri kokkusaamisüritusi ei toimu, senisest rohkem on veebiüritusi ja kohtutakse eelkõige oma koolis või lasteaias. Ees on mitmeid ühiseid ettevõtmisi üle Eesti, täpsem info lisatakse jooksvalt ürituse kodulehele.

Nagu igal aastal, nii kutsuvad ka tänavu korraldajad kõiki üles oma töötube ka üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week kaardile märkima. Möödunud aastal saavutas Eesti seal riikide arvestuses 488 üritusega 4. koha. Tänavune eesmärk on veelgi kõrgemale jõuda.

Õpilasüritus “ProgeTiigri tulevikutegijad” kestab 21. septembrist 20. novembrini 2020.

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi koordineerib Haridus- ja Noorteamet ja programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Programmeerimisnädal Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille raames kutsutakse üles kõiki ettevõtteid, organisatsioone ja haridusasutusi rääkima programmeerimisest ja korraldama sellega seotud üritusi. Eestis koordineerib Code Weeki tegemisi Haridus- ja Noorteamet.
 
Kontakt:
Kristi Salum
programmijuht
kristi.salum@harno.ee
+372 5342 2398

Seotud uudised

ProgeTiigri võistlus „Mängumaraton“ õpetab noori programmeerima

1. March 2017

HITSA kuulutab välja ProgeTiigri võistluse „Mängumaraton“ noorte IKT oskuste arendamiseks. Võistlusele on oodatud õpilaste loodud arvutimängud, mobiilirakendused ning laua- ja kaardimängud, mis õpetavad programmeerimist ning aitavad tõsta teadlikkust…

KoodiTund 2017 kutsub ettevõtteid osalema

1. December 2017

Kutsume kõiki ettevõtteid kinkima Eestile sünnipäevaks IT-teadlikke inimesi ja viima rahvusvahelise KoodiTunni nädalal jooksul läbi põnevaid programmeerimise tunde oma kolleegidele!  KoodiTunni nädal leiab aset 4.-10. detsembrini ja on suunatud nii täiskasvanutele…

ProgeTiigri Tulevikutegijate üritustel osales ligi 6000 õpilast

26. November 2018

17.9-18.11 toimunud ProgeTiigri Tulevikutegijate üritusel osales 5380 õpilast 133 haridusasutusest üle Eesti.  Eriti aktiivsed ProgeTiigri tulevikutegijad olid sel aastal lasteaiad. Oli lasteaedu, kus programmeerimisega pistsid rinda pea kõik…