Tulevikus on juurde vaja nutikaid, empaatiavõimelisi ja loovaid töötajaid

Avalikustati tööjõuprognoos „Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027“ Uuringu järgi jääb 2027. aastal töötajate arv üldjoontes samaks 2019. aastaga. Kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid ülesandeid täitvate töökohtade arv.

  • Tulevikus on juurde vaja nutikaid töötajaid, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel kasutusele võtta, arendada, hooldada ja hallata.
  • Samuti suureneb personaalsemate teenuste vajadus – kasvab andmeanalüüsi oskusi, aga ka empaatiavõimet ja loovust eeldavate ametikohtade arv.
  • Kahaneb ametikohtade arv, kus tehakse rutiinseid tööülesandeid, mida on lihtne tehnoloogiaga asendada.

Uuringust “Eesti tööturg täna ja homme” leiab vastused küsimustele, milliseid ameteid ning oskusi Eesti tööturg aastani 2027 vajab ning kuidas vastab sellele kutse- ja kõrgharidus ning täienduskoolitus. Uuringust saab ka ülevaate OSKA valdkonnauuringute tulemuste ellu viimisest ning trendidest, mis tuleviku tööturgu Eestis mõjutavad. Tegemist on iga-aastase uuringuga, mille koostab sihtasutus Kutsekoda koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassaga.

Vaata lisainfot: https://oska.kutsekoda.ee/

Seotud uudised

Uuring: Tulevikus tuleb meil õppida ja töötada kauem

9. February 2017

OSKA tööturu ülevaatest selgub, et aastaks 2024 on Eestis pea 50 000 tööealist vähem kui praegu. Järjest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ning vähem lihtsa töö tegijaid. Uuringu üks…