Kutseharidus ootab tulevikutegijaid – alanud on kevadsuvine vastuvõtt

Kutsekoolid ootavad uusi õppureid ning on avanud dokumentide vastuvõtu järgmiseks õppeaastaks. Põneva erialavaliku leiab 32 kutsekoolist ja viiest rakenduskõrgkoolist üle Eesti.

SA Innove haridusuuenduste agentuuri juht Tanel Oppi sõnul avavad praktilised oskused tööandjate juures uksed ning tagavad töötegijale väärilise tasu. „Eesti riik on kutseõppeasutustest kujundanud kompetentsikeskused, milles on valdkonna parimad seadmed, teadmised ja oskused, lisaks muidugi kaasaegne õpikeskkond. Kutseharidus on tööturule sisendemiseks kindel alus, mida tulevased tööandjad usaldavad – miks muidu on paljud nendest juba õpingute käigus praktikabaasideks,“ kommenteeris Oppi.

Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk ütles, et kutsehariduse kvaliteedi üheks tunnuseks see, et ennastjuhtivad täiskasvanud tulevad teist korda õppima. „Järelikult peavad omandatud oskused olema piisavalt väärtuslikud, et kooliskäimisesse oma aega panustada. Teadmine, mida kutseõppeasutustes tehakse, jõuab järjest rohkem ka noorteni ja suunab nende põhikoolijärgseid haridusvalikuid,“ sõnab.

Luua Metsanduskooli turundusjuht Kairit Prits märkis, et vastuvõtt algab 15. mail ning sarnaselt varasematele aastatele on oodata tihedat konkurssi. „Tööandjad ootavad meilt tööle oskustega, mõtlevaid ja särasilmseid inimesi, mistõttu suhtume kandideerijatesse tõsiselt ning sisse saavad need, kes suudavad vastuvõtukomisjoni ära veenda.“

Rakvere Ametikooli kvaliteedi- ja avalike suhete juhi Piret Tormi sõnul algab kooli vastuvõtt 25. mail ning peagi avatakse uus koduleht värske infoga. Ta lisas, et sügisest on koolis võimalus lõpetada katkenud üldharidus (8. –9. klass) või omandada gümnaasiumiharidus.

Tartu Kutsehariduskeskuse turundusjuht Riinu Räim ütles, et kool on uhke eelmisel õppeaastal võimsa stardi teinud IT-akadeemia üle. „See on nutikas kombinatsioon kutse- ja gümnaasiumiharidusest, ühendades mõlema õppe tugevaimad küljed ning annab noorele kaasa nii keskkooli lõputunnistuse kui kutsetunnistuse. Jääb igaühe enda otsustada, kas võtta järgmine kurss kõrgkoolile või alustada lennukat karjääri töömaailmas,“ sõnas Räim.  „Erialavalik on lai ning õppima võivad tulla kõik, sõltumata vanusest või hariduslikust taustast.“

Portaalis edu.ee saab otsida endale sobivat eriala nii õppekava taseme, õppevaldkonna kui ka õppeasutuse põhiselt. Kõik kutsehariduse õppekavad leiab siit. Millistes ametites on tulevikus töötajaid vaja, tasub uurida ametialade andmebaasist. Ametialade info tugineb tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA valdkonnauuringutele. Lisainfot kutsehariduse võimaluste kohta leiab siit. Teavet vastuvõtutingimustest ja -kuupäevadest leiab õppeasutuste veebilehtedelt.

Seotud uudised

Mait Palts: kool ja ettevõtja koos

18. January 2016

Kelle ülesanne on tagada, et noortel tekiks töömaailmast adekvaatne pilt? Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts kirjutab tänases Postimehes, kuidas võiksid koolid ettevõtjatega koostööd teha. Me räägime palju sellest,…

Vaja on koolide ja ettevõtete koostööpakti

16. June 2014

Kuidas saaksid lapsi õpetada lisaks õpetajatele ka koolide partnerfirmade inimesed? Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja saalis toimus 22. mail ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!” kevadseminar pealkirjaga „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete…