Kokkupuude töömaailmaga annab lastele aimu milleks midagi õppida on vaja

“Tööle kaasa!” Eesti Kaubandus-Tööstuskojas. Lapsed tutvuvad omavahel ning arutlevad mis on ettevõtlus ja miks seda vaja on.

Sel aastal juba kolmandat korda toimus 17.-21. veebruaril üle-Eestiliselt algatus Tööle kaasa. Tuhanded lapsed ja noored üle Eesti said käia tutvumas enda vanemate töö ja töökeskkonnaga ning mõtestada seeläbi ka enda õpingute vajalikkust või tulevasi karjäärivalikuid.

Noored vajavad karjäärivalikute tegemisel varakult arusaama, mida tähendab töötamine ja millised on erinevaid ametikohad. Noorte teadlikkuse tõstmiseks kutsuti ellu algatus „Tööle kaasa!“, mis on suunatud peamiselt 1.-9. klasside õpilastele. Algatuse raames avasid Eesti ettevõtted vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate lastele loomaks neile koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks. Kokku osales seekordses aktsioonis ligi 1000 tööandjat, 250 kooli ja 4000 õpilast.

Algatusega oli võimalik liituda kahel moel. Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldas praktilise õppepäeva oma töötajate lastele, sel juhul registreerus ettevõte. Võimalik oli kaasa lüüa ka koolipoolsel initsiatiivil, kus algatuses osaleti kogu klassi või kooliga. Sel juhul pöörduti tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerus kool. Registreeruda sai kodulehel: www.töölekaasa.ee.

„Tööle kaasa!“ päev ei tähenda lihtsalt koolist vaba lõbusat päeva vanema töö juures. Selle eesmärgiks oli noorele töö ja töökeskkonna tutvustamine ning võimalusel ka erinevate tööülesannete täitmine. Õpilastele olid õpikogemuse paremaks mõtestamiseks ette valmistatud valik erinevaid töölehti. Seejuures jagasid paljude koolide õpilased peale õppepäeva toimumist saadud kogemust ka klassikaaslastega.

Positiivne tagasiside nii koolidelt kui tööandjatelt

Algatuses osalenud tööandjatel ja koolidel paluti täita korraldajate poolt saadetud elektroonset tagasiside vormi, millele vastasid 54% registreerunud koolidest ning 60% registreerunud tööandjatest. Tagasiside kõigilt osapooltelt oli väga positiivne ning nähti selget vajadust algatusega jätkamiseks järgmistel aastatel. Toome välja vaid mõned näited osalnute kogemusest ja tagasisdest.

Koolidelt

Tallinna Arte Gümnaasium: “Väga vahva ettevõtmine, mis toetab ainekava.”

Sinimäe Põhikool: “Väga tore projekt, kus õpilased saavad näha oma vanemate töökohti kui ka oma sõprade vanemate töökohti. Näevad pärismaailmas toimuvat ja see annab suurema motivatsiooni ka koolis õppida. Meeldis, et selles projektis oli vähe paberimajandust ja töölehed, mida õpilastele kaasa anda olid juba olemas ning neid oli mitmeid erinevaid.”

Mooste Mõisakool: “Osaleme kooliga teist aastat ja algatus meeldib nii õpilastele kui vanematele. Kuulume Ettevõtlike Koolide võrgustikku ja see toetab ka meie ettevõtlik olemist. Õpilased jagavad tööl kaasas oldud päeval kogetud ka koolitundides (ettevõtlustunnis, majandusõppes või mujal).”

Tartu Tamme Kool: “Väga vahva algatus ja tore on see, et initsiatiivi näitavad üles lapsevanemad koostöös oma tööandjaga, et lapsi külla kutsuda ning nende silmaringi läbi selle avardada.”

Tööandjatelt

Akzo Nobel Baltics AS: “See on väga tore ja peresõbralik algatus. Lastel tekib arusaam mõistest, kuhu lapsevanem läheb. Ta ei saa aru, mis tähendab “tööle”. Lisaks on põnev sattuda tehnilisse maailma. Toetame algatust ja areneme ettevõtte siseselt uute mõtete osas koos teie üritusega.”

Anna Kauplus OÜ: “Noortel oli huvitav ja teadmisterohke, aga kindlasti oli tore ka vanematel, kes said oma teadmisi lastele jagada. Iga päeva elus ei tule välja matemaatika, keelte ja korraliku käekirja vajadus. Aga tööl oli vaja kirjutada silte, välja jagada kilo hinnad, kauplust külastasid muukeelsed kiliendid, ka nendest pidi aru saama, kui mitte keeleliselt siis leidlikusega.”

Kaubamaja AS: “Tööle Kaasa” päev on Kaubamajas alati väga oodatud. Lapsed saavad võimaluse tutvuda erinevate valdkondadega ja saada osa oma vanema tööpäevast. Samuti on igal aastal lastele ettevalmistatud ka sisukas programm, mis sellel korral kandis teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng.”

Balti Spoon OÜ: Väga tore üritus. Lastel oli põnev ja samuti vanematel. Teadmine vanema tööst on lastel siiski väga tagasihoidlik, kohapeal sai asi palju selgemaks.”

“Tööle kaasa!” on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, mida viiakse ellu koostöös Eesti Töötukassa, SA Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti karjäärinõustajate Ühinguga. Korraldajad tänavad omalt poolt kõiki osalenud tööandjaid, lapsevanemaid, koole ja õpilasi!

Seotud uudised

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

10. January 2020

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud…

Ida-Viru koolilapsed vallutasid neljaks kuuks kohalikud ettevõtted

26. February 2018

10 kooli, 54 ettevõtjat, 245 ettevõtlusteadmistest pakatavat noort – selline on Ida-Viru koolide ja ettevõtete koostööprojektis „Üks päev ettevõtjana“ tulemus numbrites. Boonusena veel noorte ettevõtjate omandatud oskused valmistada…