Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

Estancis tutvustati lastele Tööle kaasa! päeval ohutusnõudeid enne tootmisesse minekut

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud teadmised.

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad noored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid seda teha teadlikult, tuleb kasuks eelnev kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega.
Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!”, millega kutsutakse üles tööandjaid, lapsevanemaid ja koole looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.
Juba kolmandat korda korraldab „Tööle kaasa!” kampaaniat Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks sel aastal on Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Eeloleval aastal 17.−21. veebruarini avavad Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Kui seda teha teadlikult ja eesmärgistatult, on ka tulemus parem.
„Tööle kaasa!” algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, kuid soovi korral võib kaasata ka noorema või vanema vanuseastme õpilasi.
Algatuse käigus saab noor infot töömaailmas toimuvast mis aitab tal mõista, miks üks või teine töö vajalik on ning et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus.
Mida pakub algatuses osalemine aga lapsevanemale? Kindlasti on see konkreetne ja praktiline võimalus teha koostööd kooliga ning avada selle kaudu lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti aitab selline kogemus lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid ning vähem oluline pole seegi, et tegemist on põneva võimalusega koos lapsega aja veetmiseks.

Mullu osales 3000 õpilast ja 900 tööandjat

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” käesoleva aasta veebruaris teist korda. Siis osales aktsioonis ligi 900 tööandjat, pea 200 kooli ning 3300 õpilast. Võrreldes esimese, 2018.aastaga, tõusis osalenud tööandjate ja õpilaste arv lausa kahekordselt. Suur osalejate huvi ning positiivne tagasiside nii tööandjate kui ka koolide poolt annavad kindlust, et selle üritusega tuleb jätkata ka edaspidi.
Eelmistel aastatel osalesid „Tööle kaasa!” algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti – nii suured kui väikesed –, ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubanduse- ja toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt.
Samuti sai tutvuda väga erinevate ametitega, teiste seas näiteks advokaat, arst, logistik, näitleja, lennujuht, raamatupidaja, õpetaja, päästja, personalispetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja.

Rõõmustav tagasiside

„Tööle kaasa!” algatuse tagasiside on korraldajate rõõmuks eelnevatel aastatel olnud väga positiivne. Osalenud ettevõtete ja koolide arvates on sellist ametite tutvustamist väga vaja ning kõige rohkem toodi välja seda, et ürituses osalemine tõi töökeskkonda palju positiivset energiat ning elevust ja tõstis motivatsiooni. Võimalus oma valdkonda lähemalt tutvustada oli boonuseks tööandjatelegi.
Tagasisides toodi välja sedagi, et algatuse korraldajate poolt ette valmistatud juhendid nii koolile kui tööandjale, kuidas „Tööle kaasa!” päeva paremini ette valmistada ja läbi viia, olid väga suureks abiks. Samuti selgus, et mõnes ettevõttes andis ametite tutvustamisüritusel osalemine käegakatsutavaid tulemusi juba samal aastal – osalenud töötajate lapsed hakkasid valdkonna vastu rohkem huvi tundma ning tulid ettevõttesse suveks tööle või läksidki valdkonnaga seotud eriala õppima.
Koolide poolt osaleti peamiselt üksikute klasside kaupa nii, et „Tööle kaasa!“ raames läks iga laps oma vanema tööga tutvuma ja hiljem räägiti kogetust. Mõni kool registreerus ka kui tööandja ja kõik kooli töötajad võtsid oma lapsed tööle kaasa, et tutvustada erinevaid ameteid koolis.

Algatusega liitumiseks on kaks võimalust:

1. Ettevõtte/tööandja initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.

2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.
Kui sinu kool või ettevõte on huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks siit www.töölekaasa.ee.

Seotud uudised

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…

Laps tööle kaasa? Miks ka mitte!

2. February 2018

Kui harilikult võetakse laps tööle kaasa sundolukorras, siis sellel kuul toimuva „Tööle kaasa!” projekti eesmärk on seda just julgustada ja soovitada. Eelmisel aastal edukatelt katsetatud projekti käigus on…