Tööle kaasa! algatus tuleb ka uuel aastal

Aeg on hakata ettevalmistusi tegema, sest Tööle kaasa! tuleb taas 17.-21. veebruaril, mil tööandjad avavad uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Õpilane saab osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus. „Tööle kaasa!“ on suunatud 1.−9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele.

Algatusega on võimalik liituda kahel moel:

  1.  Ettevõtte initsiatiivil, kus ettevõte korraldab praktilise õppepäeva oma töötajate lastele. Sel juhul peaks registreeruma ettevõte.
  2. Kooli initsiatiivil, kus algatuses osaletakse kogu klassiga. Sel juhul pöördutakse tööandja poole läbi kooli ja lapsevanema ning registreerub kool.

Eelmisel aastal avas oma uksed 900 tööandjat!

Algatus toimub üle-eestiliselt 2020. aasta veebruaris juba kolmandat korda. 2019 aastal osales ligi 900 tööandjat, 200 kooli ja 3300 õpilast. Osalejate tagasiside on olnud väga positiivne ning loodetavasti saab Tööle kaasa! tulevikus traditsiooniks, milles osaleb suurem osa Eesti koole ja tööandjaid. Ole Sinagi üks nendest, kes annab oma panuse lastele töömaailma tutvustamisel, aidates seeläbi kaasa teadlikumatele karjäärivalikutele tulevikus.

Kui oled huvitatud algatusega liitumisest, siis loe lisaks: www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa

Algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partnerid SA Innove, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa ning Karjäärinõustajate Ühing

Seotud uudised

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…

Veel jõuab registreeruda algatusele “Tööle kaasa!”

6. February 2019

„Tööle kaasa!“ tuleb taas!  Ajavahemikus 18.−22. veebruar 2019 avavad tööandjad uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Tööandjale loob algatus võimaluse…