Ettevõtjad, omavalitsused ja ministeerium ühendavad jõud õpetajate järelkasvu küsimuste lahendamiseks


Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kohalike omavalitsuste esindajad kohtusid ettevõtjatega Heateo Haridusfondist, et otsida üheskoos uusi lahendusi õpetajate järelkasvu tagamiseks.

„Haridus on valdkond, millega Eesti on maailmas esirinnas ning mul on väga hea meel, et ettevõtjad Heateo Haridusfondist on otsustanud ühineda meie hariduselu olulisimate küsimuste lahendamisega,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

„Oleme väga tänulikud võimaluse eest tutvustada ettevõtjate ideid ja Heateo Haridusfondi tegevusi kohalike omavalitsuste esindajatele. Näeme mitmeid võimalusi liikuda ühiselt heade lahenduste suunas ja oli hea meel näha igati konstruktiivset mõttelaadi, kuidas teadaolevatest probleemidest lahendusteni jõuda.  Leidsime ka kinnitust, et KOVid peavad koolipidajana oluliseks oma rolli koolijuhtide valimisel ja motiveerimisel ning koolide sisekultuuri arendamisel,“ lisas Haridusfondi üks algatajatest Martin Villig

Sihtasutus esitles ettevõtjate ettepanekuid õpetajate järelkasvu tagamiseks ning koolijuhtimise arengu toetamiseks. Lepiti kokku, et ühiselt arutatud ettepanekud saavad väärtuslikuks sisendiks  haridus-ja teadusstrateegiale ning aitavad kohalikel omavalitsustel kavandada tegevusi ja võtta vastutust  oma linna või valla tasandil lahenduste leidmiseks.

„Õpetajate järelkasvu tagamine on kindlasti ühine väljakutse, kus omavalitsused saavad omalt poolt toetavate tegevustega panustada,“ lausus Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht Ott Kasuri.

Heateo Haridusfond on uue põlvkonna ettevõtjate ellu kutsutud filantroopiafond, mis annab hoogu Eesti hariduse oluliste kitsaskohtade lahendamisega tegelevatele algatustele. Fond otsib algatusi, mis aitavad kitsaskohtadele mõõdetaval kujul lahendusi pakkuda. Koos haridusvaldkonna liidritega erinevatest sektoritest töötatakse selle nimel, et tõsta Eesti koolidest saadava hariduse kvaliteeti ja anda noortele tugev alus tuleviku väljakutsetega hakkama saamiseks.

Õpetajate järelkasvu tagamine on olnud viimastel aastatel nii ministeeriumi, õpetajakoolitust pakkuvate ülikoolide kui kohalike omavalitsuste teravdatud tähelepanu all. 2018. aastal laiendati lähtetoetuse taotlejate sihtrühma – toetust on oodatud taotlema kõik ametis alustavad kvalifitseeritud õpetajad ning tugispetsialistid. Eelmisel aasta tunnustati haridustöötajaid esmakordselt riiklike hariduspreemiatega. Õpetajatele pakutakse mitmeid võimalusi oma professionaalsuse tõstmiseks. Koolijuhte toetatakse kaasaegse koolikultuuri kujundamisel, mis on oluline osa sellest, et õpetajad tunneksid ennast koolis oodatute ja toetatutena.

Seotud uudised

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond on taotlusteks avatud

31. October 2017

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafondi taotlusvoor on osalemiseks taas avatud. Fondi kaudu on võimalik taotleda toetusi 7-19-aastastele Ida-Virumaa noortele nende huvitegevuse arendamiseks. Taotlusvoor…