JA Eesti aitab Gruusial arendada ettevõtlusõpet

2017. aastal alustas JA Eesti teist projekti Gruusia ettevõtlusõppe elavdamiseks. Projekti finantseeris EV Välisministeerium arengukoostööks mõeldud rahadest. Esimese projekti vältel aidati JA Gruusia liita Euroopa ettevõtlushariduse edendajate perre, toetades nende ühinemist JA Europe organisatsiooniga. Just sellesse organisatsiooni kuulumine on märkimisväärselt edendanud õpilasfirma programmi arengut Eestis.

Selle aasta märtsis lõppeva projekti raames nõustati JA Gruusiat organisatsiooni arendamises, selgitati ettevõtlusõppe kohta meie riiklikus õppekavas ning koostööd ettevõtlusega. JA Eesti direktor Kersti Loor on tugiisik JA Gruusia juhile Eka Gegeshidzele Euroopa organisatsioonis, andes talle nõu mitmetes organisatsioonilistes küsimustes.

Suur osa oli koostööprojektis õpetajate koolitusel. 2018. aasta kevadel koolitasid Eestis Gruusia õpetajatele Elbe Metsatalu ja Epp Vodja majandus- ja ettevõtlusmängude kasutamist klassitunnis. Väga sügava mulje jättis grusiinidele külaskäik Võru Gümnaasiumisse, kus direktor Karmo Kurvits selgitas oma koolis ettevõtluse õpetamise põhimõtteid ja koolikultuuri üldisemalt. Kaks korda käisid Eesti koolitajad ka Gruusias, et koolitusse oleks võimalik kaasata rohkem õpetajaid. Kohe pärast esimest koolitust võeti Gruusias kohe kasutusele meie õpilasfirmade raamatupidamise süsteem, mida üksmeelselt kiidavad nii sealsed õpetajad kui ka õpilased.

Kahel aastal osalesid Gruusia õpilasfirmad Eesti õpilasfirmade laadal, kus nad omandasid omaenda hinnangul hulgaliselt kogemusi õpilasfirma arendamiseks. Eelmisel aastal laadal motoorikaraskustega lapsi õpetavaid mänge müünud õpilasfirma Skill Board osutuski kevadel Gruusia parimaks õpilasfirmaks ning võttis Eesti välisministeeriumi toel osa Euroopa õpilasfirmade võistlusest. Neid aitasid võistluseks ette valmistada Eesti juhendajad, kelle hulka kuulus ka 2017. aastal Euroopa õpilasfirmade võidufirmas Festera tegutsenud Sandra Võsaste. Noori õpetati aruandes oma õpilasfirma tegevust kirjeldama, toodet edasi arendama ning lavaesinemist koostama. Koostöö oli väga edukas ning Gruusia õpilasfirma üllatas nii žüriid kui ka pealtvaatajaid väga tugeva meeskonnaga, konkureerides võistluse vältel isegi auhinnalisele kohale. Võidufirmade hulka kuulumiseks oleks siiski olnud vaja aktiivsemat müügitegevust, mida takistas Gruusias õpilasfirma tegevust piirav reeglistik.

Sellel aastal külastas Eesti õpilasfirmade laadale tulnud Gruusia delegatsioon Haapsalus tegutsevat innovatsioonikeskust Innokas, kus robootikas said käe valgeks nii õpilased kui ka õpetajad ning kus tutvustati külalistele seda, kuidas ühed noored informaatikas juba teisi noori õpetavad. 

Lisaks tutvustati ja anti Gruusia kolleegidele Eesti ettevõtlusõppe materjale ning külastati nii JA Eesti suurtoetajat SEB-d kui ka superministeeriumi, kus kuulati ettevõtlusõppealast informatsiooni nii Haridus-ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi kui ka Majandusministeeriumi esindajalt.

Ühisprojektid on grusiinide hinnangul nende organisatsiooni ja Gruusia ettevõtlusharidust suuresti arendada võimaldanud, kuid väga oluline on koostöö jätkamine, et anda sealsele arengule juurde jätkusuutlikkust. Oluline on rohkem tutvustada ärimentorite kaasamist. Samuti on kasuks konkreetsetele Gruusia koolidele ettevõtlusõppe alaste partnerkoolide leidmine Eestis. Jätkuma peaksid õpetajate koolitused ning õpilaste osalemine meie laatadele. Viimane on tähtis eelkõige noorte motiveerimiseks, aga ka õpilasfirmade taseme tõstmiseks Gruusias. 

Seotud uudised

Vastvalminud metoodika aitab koolil ettevõtlusõpet juurutada ja arendada

22. January 2019

Eesti haridussüsteemi hüvanguks on ära tehtud suur töö – valminud on ettevõtlusõppe metoodika, mis hõlmab haridustasemeid algklassidest ülikoolini. Kas koolidel läheb nüüd ettevõtlike noorte kasvatamine kergemaks? Selgitusi jagab Marge Täks, ettevõtlusõppe…

JA Eesti spetsialistid koolitasid Gruusias õpetajaid ja õpilasi

19. May 2015

12.-17. maini viibis Gruusias Eesti välisministeeriumi humanitaar- ja arenguabi projekti rahastusel JA Eesti spetsialistide delegatsioon. Projekti „JA Gruusia liitmine Euroopa ettevõtlushariduse perega“ toel viidi Gruusias läbi mitu koolitust…