Õpilaste teadusfestival avab noortele teadusmaailma põnevama poole

Õpilaste teadusfestival (ÕTF) on pidu kõikidele teadushuvilistele – õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. 2019. aasta teadusfestival toimub 16.-17. aprillil ERMis, Tartus. ÕTF-i põhieesmärk on viia läbi õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor ja tutvustada konkureerivaid töid. Festivali lõpuks selguvad võidutööd ning jagatakse preemiaid. Auhinnafond on tänavu 11 400 eurot. Lisaks konkursile on festivalil põnev lavaprogramm, avastusi täis teadusmessi ala ja töötoad, kus kõigil võimalik teaduse põnevamat poolt oma silmaga näha ja käega katsuda. Õpilasgruppide registreerimine festivalile on juba alanud! 

Õpilaste teadusfestivalil

 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, st toimub konkursi II voor, milles valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust:Õpilaste teadustööde riikliku konkursi kogumik 2018(2019. a konkursi kogumik valmib festivali esimeseks päevaks)
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saavad õpilased osaleda töötubades;
 • on õpetajatel võimalus osaleda seminaridel
 • on põnev lavaprogramm, kus esinevad teadlased, ettevõtjad ja toimuvad teadusetendused.

Kes on oodatud festivali külastama?

 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad. NB! Õpilasgrupid alates 10st külastajast palume ette registreerida, et teie tulekuks paremini valmis olla.
 • Huviringide õpilased ja juhendajad.
 • Õpilaste pered ja tuttavad.
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid.
 • Kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.

Miks tulla?

 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.

Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti

Seotud uudised

Õpilaste teadusfestival 2017 kutsub külastama!

1. March 2017

Õpilaste teadusfestival on pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele ja õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele jne. Festival toimub kord aastas aprillikuus. 2017. aasta festival toimub 27.-28. aprillil Tallinnas Lauluväljakul ja on…

Aprillis toimub õpilaste teadusfestival

28. February 2018

Planeerige aprillikuusse üks tegevusi täis õppepäev väljaspool kooli ja tulge õpilaste teadusfestivalile! Festival toimub 12.-13. aprillil Eesti Rahva Muuseumis Tartus ja on külastajatele tasuta. Sel päeval pakub ka…