Koolide ja ettevõtete koostöö heade näidete kogumik annab inspiratsiooni

Kadrina Keskkooli õpilased õppepäeval Silberauto Järve esinduses

Valminud on Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik, mis on praktiliseks abimaterjaliks haridusasutustele, kes soovivad õppetööd praktilisemaks muuta ja teha rohkem koostööd ettevõtetega. Samuti on kogumik ka ettevõtetele, kes soovivad oma toetustegevusi hariduse valdkonda suunata, kuid ei tea millised on erinevad võimalused.

Koostöö on kasulik nii ettevõtetele kui ka koolidele
Kogumikku on koondatud erinevaid näiteid koolide ja ettevõtete koostöövormidest kõikidelt haridustasemetelt. Läbi koostöö saavad koolid pakkuda praktilist, huvitavat ja elulähedast õpet ning ettevõtted saavad omalt poolt panustada järelkasvu ning tutvustada noortele oma valdkonda. Selline lähenemisviis aitab kaasa noorte teadlikele valikutele tulevikus.

Räpina Ühisgümnaaisumi õpilased mahuühikuid õppimas

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts lisas: „Inimene õpib kõige paremini siis, kui õppeprotsess on põnev ning kui ta saab aru, miks midagi on vaja õppida. Selleks, et meie koolides õpetatav oleks võimalikult elulähedane ning et õpilased oskaksid seostada teooriat praktikaga, peaksid koolid tegema tihedat koostööd ettevõtete ja teiste kooliväliste partneritega. Sellist sisulist ja praktilist koostööd näeb juba praegu kõikjal Eestis üsna palju. Kuid teha saab veelgi rohkem ja mõtestatumalt, et tekiks harjumus ühiselt tegutseda.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets märkis, et koolides süvenev arusaam, et õppijate ettevalmistamine ellu astumiseks ja tööturule sisenemiseks ning kiirelt muutuva keskkonnaga toimetulekuks on aina tähtsam juba algkoolist alates ning läbivalt kogu haridustee jooksul. „Faktiteadmiste kõrval on üha olulisem õppimise vorm ning oskus erinevates olukordades hakkama saada,“ ütles Laidmets. „Teadmisi tuleb edastada päriseluga seonduvalt, õppida läbi praktilise kogemuse ja eduelamuse ning harjutamist vajab ka eksimise ja ebaeduga toimetulek. Meie kõigi huvides on konkurentsivõimelised ja elus hästi hakkama saavad noored ning selleks vajalike 21. sajandi oskuste arendamine on oluline sõltumata kooli suurusest ja asukohast.“

Head näited, mis toimivad
Sageli kaasaks koolid hea meelega õppesse ettevõtjaid, aga ei osata kuskilt alustada. Sarnane mure on ka ettevõtjatel – teeks küll koolidega koostööd, kuid ei osata noortega midagi peale hakata.

Kogumikust leiab eriilmelisi näiteid koostööst, mis saadeti nii koolide kui ettevõtete esindajate endi poolt ning mida osalised pidasid heaks ja toimivaks praktikaks. Kuigi koostöölood on jaotatud haridustasemete kaupa, siis kindlasti tasub üldhariduskoolidel uurida ka kõrgkoolide ja kutsekoolide tegemisi ning vastupidi. Sama kehtib ka ettevõtetele, sest kõiki ideid saab vastavalt vajadusele kohandada. Seega ilmtingimata ei pea jalgratast alati ise leiutama vaid vahel võib seda laenata ka naabrilt!

Tutvu kogumikuga SIIN

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik 2018 PDF printimiseks ja allalaadimiseks

Seotud uudised