Vastvalminud metoodika aitab koolil ettevõtlusõpet juurutada ja arendada

Eesti haridussüsteemi hüvanguks on ära tehtud suur töö – valminud on ettevõtlusõppe metoodika, mis hõlmab haridustasemeid algklassidest ülikoolini. Kas koolidel läheb nüüd ettevõtlike noorte kasvatamine kergemaks? Selgitusi jagab Marge Täks, ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ sisujuht aastail 2016–2018.

Milliste asutuste koostöös metoodika valmis ja miks seda vaja on?

Marge Täks: Hakkasime ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ tegevusi ellu rakendama 2016. aastal koostöös kaheksa kõrgkooli (TÜ, TTÜ, TLÜ, EKA, EMTA, EMÜ, EBS, Mainor), Innove, Junior Achievement Eesti, „Ettevõtliku kooli“ võrgustiku, ettevõtjate organisatsioonide esindajate ning üld- ja kutsehariduse spetsialistidega.

Õppijate ettevalmistamine tööturule sisenemiseks ja kiirelt muutuva keskkonnaga toimetulekuks on aina olulisem. Seda toetab ettevõtlusõppe rakendamine ja ettevõtluspädevuse arendamine.

Ehkki ettevõtlusõpe on muutunud varasemast olulisemaks, on seda hariduse eri astmetel pakutud väga ebaühtlaselt. Kuna pädevuste arendamine on pikaajaline protsess, on oluline, et ettevõtlusõpe on kättesaadav kõigile haridustasemetele ja -liikidele ning arvestab õppija arengut kogu haridustee jooksul. Eelnimetatust olemegi ettevõtlusõppe metoodika väljatöötamisel lähtunud.

Millel on metoodikas peatähelepanu?

Haridustasemeid, kutse- ja õpetajaharidust läbiv süsteemne ettevõtlusõppe metoodika toetab ettevõtlusega seotud pädevuste arendamist ning ettevõtliku hoiaku kujundamist pikaajalises perspektiivis. Teisisõnu toetab see ettevõtlike ja ennast juhtivate kodanike kujundamist kogu haridustee jooksul.

Tähelepanu on pööratud mitmesugustele vajadustele, mis tuvastati ettevõtlusõppes osalevate spetsialistide abiga. Töötati välja ettevõtluspädevuse mudel, mis kirjeldab tööelus ja ettevõtluses toimetulekuks olulisi pädevusi.

Et õpetajad ja õppejõud mõistaksid paremini, kuidas ettevõtlusega seotud pädevusi arendada ja mis haridustasemel millele tähelepanu pöörata, sõnastasid töögruppide spetsialistid õpiväljundid kõikidele haridustasemetele. Lisaks töötati välja mitmeid ettevõtluskursusi, millele loodi e-tugi, mida õpetajad saavad kasutada.

Juhendmaterjalides on ka näiteid, kuidas ettevõtlikkust toetavaid pädevusi läbivalt aineõppesse lõimida. Väljatöötatud materjalide süsteemseks rakendamiseks pakutakse täiendkoolitusi. Ikka selleks, et ettevõtlusõppe põhimõtteid rakendataks läbivalt ja süsteemselt.

Koolid võivad valminud materjale kasutama hakata, ei pea enam ise jalgratast leiutama. Mida tuleb neil teha?

Soovitan külastada programmi „Edu ja tegu“ kodulehte ettevõtlusõpe.ee, kus on kõik materjalid ja olulised lingid e-keskkonda.

Kodulehelt leiate ka programmis osalevate spetsialistide kontaktid, kellele on võimalik saata täiendavaid soove või kommentaare materjalide kohta.

Allikas: Õpetajate Leht

Seotud uudised

Aasta ettevõtlusõppe edendajate nominendid on selgunud

26. November 2018

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursi nominendid on selgunud, viies kategoorias esitati kokku 35 kandidaati. Laureaadid kuulutatakse välja 27. novembril. Ministeeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploommärkis,…

Bright Minds aitab koolinoortel 5 maakonnas oma äriideid arendada

28. January 2016

Mullu novembris käivitus Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ning Swedbanki koostöös koolinoorte äriideede konkurss Bright Minds, et julgustada ja toetada noori oma ideid ellu viima. Käesoleval õppeaastal…