Eestlased käisid Gruusia õpetajatele minifirma metoodikat õpetamas

11.-16. oktoobril käisid JA Eesti koolitajad Välisministeeriumi Arengukoostöö projekti raames Gruusias. Sel korral viidi Gruusias läbi kolm õpetajate koolitust.

Junior Archivement Eesti toetab JA Gruusia tegevust, koolitades Gruusia õpetajaid, tutvustades ning jagades programme ja õppematerjale ning pakkudes Gruusia parimatele õpilastele ja õpetajatele võimalust osaleda Eestis õpilasfirmade laadal ja koolitustel. Sel korral viidi Gruusias läbi kolm õpetajate koolitust. Esmakordselt pakuti minifirma programmi koolitust. Tegemist on 5.-6. klassi õpilaste õpilasfirma programmiga, mida seal seni ei ole kasutatud.

Varasemalt on JA Eesti Gruusia õpetajatele õpetanud süvendatult õpilasfirma programmi ja õpilasfirma raamatupidamist, nüüd oli põhirõhk õpilasfirma müügil, laatadel osalemisel ja võistluseks valmistumisel. Eraldi õpetasime õpetajatele tegevusmänge õppetöös kasutamiseks, sest kuigi Gruusia õppeprogrammid majanduses on üsna tugevad, kasutavad õpetajad liiga vähe tegevusi ja mänge, et õpetust põnevamaks ja lihtsamini mõistetavaks muuta.

Visiidi käigus tutvustati projekti edusamme Eesti saatkonnas ning arutati, kuidas Gruusias ettevõtlusõppe arengule veelgi kaasa aidata. Kõige olulisemaks peab JA Eesti seda, et Gruusia õpetajad ja õpilased saaksid võimalusi osaleda väljaspool Gruusiat koolitustel ja laatadel. See on nende jaoks hea võrdlusbaas ja motivatsioon edasi püüdlemiseks. JA Eesti arengukoostöö projekti rahastusel saab JA Gruusia tegevjuht Eka Gegeshidze osaleda JA Euroopa koolitusel ja aastakoosolekul Maltal tänavu detsembris ning Gruusia kaks õpilasfirmat tulla veebruaris Eesti laadale.

Seotud uudised

JA Eesti spetsialistid koolitasid Gruusias õpetajaid ja õpilasi

19. May 2015

12.-17. maini viibis Gruusias Eesti välisministeeriumi humanitaar- ja arenguabi projekti rahastusel JA Eesti spetsialistide delegatsioon. Projekti „JA Gruusia liitmine Euroopa ettevõtlushariduse perega“ toel viidi Gruusias läbi mitu koolitust…