Õppeasutused saavad Innovest toetust taotleda praktikasüsteemi arendamiseks

Avatud on taotlusvoor, kust kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid saavad toetust taotleda projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktika alal ja aitavad arendada praktikasüsteemi.

Projektide tegevused peavad olema suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele õppeasutuste töötajatele, kes on seotud õppurite praktikaga. Projektide raames saab pakkuda koolitusi praktikajuhendajatele ja  võimaldada õpetajatel stažeerida tööandjate juures. Samuti toetatakse õppeasutuse praktikasüsteemi arendamist, uute praktika vormide väljatöötamist ja piloteerimist ning praktikute kaasamist õppetöösse.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul peaksid esitatavad projektitaotlused tõhustama tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel „Oodatud on erinevad uued algatused, et praktika läbimine oleks ladusam, annaks õppijale rohkem vajalikke teadmisi ja oskusi ning aitaks edaspidises tööelus paremini hakkama saada. Eelmises samateemalises taotlusvoorus sai toetust 30 erinevat projekti, ootame ka nüüd rohkelt huvitavaid algatusi,“ loodab Parve.
Taotlusvoorus saab projektide vahel jagada 1 700 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Maksimaalne toetuse summa ühe õppeasutuse kohta on 75 000 eurot, juhul kui taotleja kaasab ka partnerid on maksimaalne toetuse summa ühe taotluse kohta 100 000 eurot.
Taotlusvooru „Õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel” taotluste esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2018 kl 17.00.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo: www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/praktika

Seotud uudised

Õppeasutused saavad toetust taotleda praktikasüsteemi arendamiseks

29. November 2016

Alates 29. novembrist saavad kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid Innovest toetust taotleda projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktika alal ja aitavad arendada praktikasüsteemi. Projektide tegevused peaksid olema…

Haridusasutused saavad Innovest toetust taotleda arendusprojektide jaoks

23. March 2017

Taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on avatud 2. maini. Toetust saavad taotleda haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot ja maksimaalne toetussumma…