Koolid näitavad üles initsiatiivi õppimise ja õpetamise kaasajastamiseks

4. juunil lõppenud kaasaegse õppevara soetamise taotlusvooru esitati 58 taotlust kokku 9,4 miljoni euro ulatuses, mida on võrreldes eelmise vooruga oluliselt rohkem. Toetust taotletakse muuhulgas muusika- ja kunstihariduse kaasajastamiseks ja multimeediaoskuste arendamiseks.

„Eelmises taotlusvoorus rahastatu jõuab koolidesse uue õppeaasta alguseks, aga juba praegu näeme nende projektide pealt, et õpetajad ja koolide arengu eestvedajad on omandanud uue jõu. Koolide initsiatiiv õppimise ja õpetamise kaasajastamiseks on imetlusväärne,“ sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo. „Laekunud taotlustega otsitakse huvitavaid võimalusi õppimise ja õpetamise uuendamiseks. Nende abil muutub õppimine nii põnevamaks kui ka tõhusamaks,“ lisas Rillo.

Taotlusvooru esitati taotlusi muuhulgas muusika- ja kunstihariduse kaasajastamiseks, elektrivaldkonna oskuste uuendamiseks ning robootikahariduse ja multimeediaoskuste arendamiseks. Toetuse saajad selguvad suve lõpuks.

Riik toetab vähemalt kolme kooli koostöös õppevara ühiskasutuskorraldust. Toetust antakse ilma omafinantseeringu kohustuseta õppevara soetamiseks, õppematerjalide väljatöötamiseks, õpetajate koolitamiseks ja muude kaasuvate tegevuste elluviimiseks vähemalt 3 aasta jooksul. Oluline on toetada projekte, mille abil suureneb koolide omavaheline koostöö, jagatakse parimaid kogemusi ning kasutatakse erinevaid koostöövorme – eesti ja vene õppekeelega koolid või üldhariduskoolid ja kutsõppeasutused.

Ühe projekti maksimaalne toetus on 200 000 eurot. Toetust on taotlema oodatud haridusasutuse pidaja, haridusasutus või selle huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus koostöös teiste haridusasutustega. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Sarnane eelmine taotlusvoor lõppes möödunud aasta oktoobris, kui kokku esitati 50 taotlust 7 miljoni euro ulatuses. Neist toetati 2 miljoni euroga 12 projekti, kus osaleb kokku enam kui 70 kooli. Projektide käigus luuakse nii õpiklasse, õppematerjale, õpistsenaariume kui ka õpetajatele mõeldud lisamaterjale, mida kasutatakse uurimislaborites, õuesõppes, robootikaõppes kui ka innovatsioonile ja teadusele keskenduvates tegevustes.

Lisainfo taotlusvooru kohta on leitav sihtasutus Innove veebis

Seotud uudised