ApprEnt: kõrghariduses töökohapõhise õppe arendamine koos ettevõtetega Euroopas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Tallinna Ülikool osalevad perioodil 2017–2019 partneritena Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projektis „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“ (kõrghariduses töökohapõhise õppe arendamine koos ettevõtetega Euroopas).

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õpet kõrghariduse tasemel ning luua tugevad koostöövõrgustikud ettevõtete ja kõrgkoolide ning teiste organisatsioonide vahel, kes on seotud praktika või töökohapõhise õppe pakkumisega Eestis ja mujal.

Ettevõtete ja ülikoolide koostöö vaatest lähtuvalt nähakse kõrghariduses töökohapõhise õppe võimalusi (HE Apprenticeship) programmidena, millel on kas kõik või vähemalt neli järgnevast kuuest tunnusest:

  1. õppimine vaheldub töökohal õppimise ja haridus- või koolitusorganisatsioonis õppimisena;
  2. programmil on olemas tugev juhendamise element (tutoring/mentoring) – õppimist juhendatakse nii töökohal kui koolis. Mõlema osapoole esindajad vastutavad selle käigus, et õppija saaks vajalikke juhiseid ja tuge. Oluline on töökohal õppimise võimalus väljaõppinud kogenud spetsialistiga;
  3. programm on osa formaalsest õppest ja/või täienduskoolitusest (mitteformaalsest õppest);
  4. programmi eduka lõpetamise korral saavad selle läbinud õppijad kvalifikatsiooni või osalise kvalifikatsiooni ja saavad ametliku tunnistuse;
  5. praktikavõimalused on lepingupõhised ja on sõlmitud tööandja ja õppija vahel, kuid mõnikord võivad tugineda ka lepingule, mis on sõlmitud kõrghariduse organisatsiooniga;
  6. praktikavõimalused põhinevad lepingulistel suhetel töötaja ja kõrgharidusinstitutsiooniga ja need suhted on tasustatud palgana, päevarahana või muul viisil, mis on tööga seotud.

2018 kevad-suvi on kogumisel head praktikad, mida kasutatakse erinevates Euroopa riikides töökohapõhise õppe läbiviimisel. Erinevatest programmidest väljajoonistuvate tugevate ja nõrkade külgede kaardistamisel saame teha järeldusi, millest saaks ka Eestis õppida.

Olulist rolli õppe läbiviimisel nähakse ka töökohapõhiste juhendajate (mentorite) koolitusel. Sügisest hakatakse projekti raames välja töötama Eesti oludesse sobivat mentorite koolitusprogrammi.

Kui Sinu ettevõte on huvitatud kõrghariduse tasemel toimuvast töökohapõhisest õppest või soovid kaasa rääkida mentorite koolituse teemal, siis kirjuta aadressil: liisi.hansen[at]koda.ee

Rohkem infot projekti kohta leiad siit.

 

   

 

Seotud uudised

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. March 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…